Bouw-update Vogelzangterrein

Van de werkgroep Vogelzangterrein ontvingen we de volgende update over de bouw van De Lodewijk: Sinds het begin van de coronapandemie, maart 2020, hadden we als werkgroep Vogelzang nog geen rondgang op het terrein gemaakt. Inmiddels is de bouw een heel eind op streek. Vorige […]

Update Vogelzang dec 2020

De lucht in De bouw op het voormalig Vogelzangterrein vordert volgens schema. Nu er ook echt de lucht in en dus is er veel verandering te zien: Verdiepte voeg Er wordt volop gebouwd aan de het Vogelzangterrein. Wie geïnteresseerd is in de verschillende bouwtechnieken kan […]

Update Vogelzang September 2020

De bouw vordert gestaag. Alle boorpalen zijn aangebracht en de half verdiepte keldervloeren worden nu aangebracht.  Dit wordt op 8 oktober afgerond en daarna zijn de kelderwanden aan de beurt waarmee het gebouw langzaam uit de grond komt. Er is ter hoogte van de uitrit […]

Update Vogelzang juli 2020

Grondsanering: afgerond? Zoals veel wijkbewoners wel gezien zullen hebben is er in de laatste maanden hard gewerkt aan het saneren van de grond op het Vogelzangterrein. Daarbij zijn verschillende tanks aangetroffen met verontreinigde grond eromheen. De vervuilde grond is afgevoerd. Vervolgens is de bodem afgedekt […]

Update Vogelzang april 2020

Niet getroffen door de maatregelen rond het coronavirus gaat de bouw op het Vogelzangterrein gewoon door als gepland. In dit nieuwsbericht van de aannemer leest u hoe de aannemer omgaat met de eventuele extra overlast die dit voor omwonenden oplevert (en waar u zich kunt […]

Vogelzang update maart 2020

Nieuws vanuit de werkgroep De boringen voor de stadsverwarming zijn afgerond, de sloopwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. Ondertussen heeft ook de werkgroep weer niet stilgezeten: Beukenhaag actie – wordt vervolgd? Na de succesvolle verplaatsing van een deel van de beukenhagen van het terrein naar het Lodewijk […]

Vogelzang Februari 2020

Boringen Stadsverwarming De eerste werkzaamheden zijn gestart. Vanaf 15 januari is de firma Ennatuurlijk in opdracht van de firma Ten Brinke volgens planning begonnen met het boren van de leiding voor de aansluiting opo de stadsverwarming. Zie de Ten Brinke nieuwsbrief voor nadere details.  Hieronder […]

6 Jan start bouw “De Gebroeders”

Op 6 januari starten de bouwwerkzaamheden van de nieuwbouw “de Gebroeders” op het voormalige Vogelzangterrein en het voormalige Van de Venterrein. De aannemer Ten Brinke Zuid heeft op 10 december een inloopavond in de Ambassadeur georganiseerd waar de bouwplannen verder toegelicht zijn. De nieuwsbrieven die […]

Update Vogelzang december 2019

Er was heel veel belangstelling voor de ruim 30 koopwoningen in de Lodewijk, de Prinses Mariannehof en in de Albertina van Nassaustraat. Inmiddels zijn op vrijwel alle huizen opties verleend met voor een behoorlijk aantal woningen voorrang voor mensen uit het Vonderkwartier of die daar […]

Update Vogelzang oktober 2019

De stikstof discussie heeft niet tot vertraging geleid. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad de bestemmingsplannen Willemstraat/Vogelzang vastgesteld en gaan we nu een nieuwe fase in.   Vrijdag 11 oktober start de verkoop van 49 koopwoningen en -appartementen. Zie de website wonenindegebroeders.nl.  Aanstaande woensdag zit de werkgroep […]