Vogelzangterrein: update juni 2018

​Zoals eerder gemeld ​worden er na 40 jaar eindelijk serieuze plannen gemaakt om het Vogelzangterrein te bebouwen. Tijdens een inloopavond in maart zijn de grove schetsen, de  zgn massa volume plannen, getoond. De bedoeling is dat er 135 woningen komen variërend van een 5 laags-appartementen […]

Betaald Parkeren update 5 januari 2017

Betaald parkeren is per 1 december ingevoerd in vrijwel de gehele wijk. Het verschil is in de meeste straten duidelijk merkbaar. De enige straat die niet mee deed (Jan de Oude straat) heeft inmiddels aanzienlijke overlast en is in actie gekomen voor een hernieuwde aanvraag. Als […]

Betaald Parkeren update 4 oktober 2016

De planning rondom het betaald parkeren is bekendgemaakt. Per 1 december 2016 wordt het ingevoerd in de straten zoals hieronder in het groen is aangegeven. Vanaf 31 oktober kunt u vergunningen aanvragen. Voor meer informatie zie de brief van de gemeente Betaald Parkeren Aankondiging 26sept2016.

Betaald Parkeren update 1 juli 2016

1 juli 2016 Zowel de Sophia van Wurtemberglaan als de Willem Frisostraat hebben in de 2e ronde alsnog besloten betaald parkeren in te voeren. In de Prins Alexanderstaat heeft deze week een voorlichting gehad en de enquête loopt nu. Als zij ook akkoord gaan met Invoering […]

Nieuwe verlichting op het Lodewijk Napoleonplein

Beste buurtbewoners, De gemeente Eindhoven heeft ons gevraagd mee te denken over de plaatsing van nieuwe verlichting op het Lodewijk Napoleonplein. Op het Lodewijk Napoleonplein staat momenteel verlichting waarvan de lampen en armaturen niet meer leverbaar zijn. De gemeente Eindhoven geeft aan dat het het […]

Woningsplitsing informatie in het kort

Vergunning en inspraak Om een zelfstandige woning te gebruiken als meerdere onzelfstandige woonruimten is vergunning nodig. Aangevraagde en verleende vergunningen zijn te volgen via de website van de gemeente. Je kunt je abonneren op het digitaal toezenden van vergunningen en je kunt daarbij een keuze […]

Werkzaamheden website

We zijn de website aan het overzetten op een nieuwere CMS, hierdoor kan het zijn dat de site er even niet zo uitziet als je gewend bent. We zijn ervan op de hoogte dat er hier en daar wat vreemde tekens in de tekst zijn […]

Welstand: bezwaarbrief juli 2011

Aan Burgemeester en Wethouders van Eindhoven Eindhoven, 1 juli 2011 Betreft: Raadsinformatiebrief IIR4359 m.b.t. Welstandstoezicht Geacht college, Hierbij laten wij u weten dat het niet eens zijn met het afschaffen van het huidige welstandstoezicht, meer precies het intrekken van de welstandsnota en de daarvan deel uitmakende […]

Welstand: inspraaknotitie

Aan de Gemeenteraad, Eindhoven Betreft Inspraaknotitie en Raadsvoorstel Herziening Welstandsbeleid Eindhoven, 13 oktober 2011 Geachte Raad, Bij brief van 1 juli 2011 hebben wij onze zienswijze gegeven met betrekking tot het Voornemen om het Welstandstoezicht af te schaffen. (Zie bijlage 1). We hebben nu kennis […]