Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Open avond: terugblik Carmina Burana

(naar aanleiding van vele vragen is dit bericht bijgewerkt op 8 januari)

Bijna drie jaar na de schitterende uitvoering van de Carmina Burana hebben enkele voormalige initiatiefnemers plannen gemaakt om eens gezamenlijk terug te blikken op dit mooie evenement aan de hand van beeld- en geluidsopnames. Zij schrijven hierover het volgende:

– – –

Veel mensen uit de wijk vroegen of wij iets als een reünie wilde organiseren voor alle medewerkers aan het succesvolle project Carmina Burana. Een aantal mensen had ook nog filmpjes gemaakt, korte impressies, van zowel het optreden in het Parktheater als op het Lodewijk Napoleonplein. Ook ging het gerucht dat er mooie audio-opnames zouden zijn.

Alles combinerende zijn Hans Kokhuis, Henri Boschman, Harry Janssen en ik bij elkaar gekomen om eens te kijken wat wij met deze ideeën en wensen konden doen. Bij gebrek aan een eigen buurthuis kozen wij ervoor om in ons alternatieve buurthuis, het Vonderke, een avond te organiseren waarop wij met beeld en geluid nog een keer terug zouden kijken op dit geweldige project.

  • Op 10 februari zullen wij vanaf 20.00u in het Vonderke diverse opnames van de 2 optredens laten zien en horen
  • Deze avond is bedoeld voor alle inwoners van het Vonderkwartier, waarbij alle deelnemers aan het Carmina-koor en alle mensen die meegewerkt hebben binnen de organisatie van dit project nadrukkelijk uitgenodigd worden.
  • Deze uitnodiging is dus ook bedoeld voor mensen van buiten de wijk die in het koor of in de organisatie hebben meegewerkt.
  • Wij willen gewoon nog effe lekker nagenieten!

Verder willen wij op deze avond kijken of er nog behoefte is aan nieuwe activiteiten die buurtbewoners met elkaar kunnen verbinden. Daarvoor roepen wij iedereen op om zijn of haar ideeën op deze avond te spuien, of om deze ideeën van te voren op te sturen naar don.hansen@chello.nl

Een van de meest concrete uitvloeisels van het Carmina project is het Vonderkoor, waar wekelijks bijna 50 mensen aan mee doen. Duidelijk een voorbeeld van een activiteit die heel verbindend werkt! Ook hieraan kunnen nog mensen deelnemen!

Tenslotte :

Wij weten niet hoe druk het gaat worden op 10 februari, maar vol is vol. Niemand hoeft zich van te voren op te geven voor deze avond, kom maar gewoon.

Als blijkt dat er behoefte is aan een 2e avond dan organiseren wij die ook, maar voor nu geldt: kom gezellig op 10 februari naar het Vonderke om nog 1 keer na te genieten van de Carmina!