Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

De wijkvereniging Vonderkwartier kent een bestuur, dat verantwoordelijk is voor de vereniging en de werkgroepen. Het bestuur van de wijkvereniging wordt gevormd door een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een afgevaardigde uit elke werkgroep.

Missie statement Bestuur

Het bestuur van de wijkvereniging wil een toegankelijk platform zijn voor alle bewoners van de wijk om hen te informeren, te motiveren, te stimuleren en te activeren op de vele terreinen die betrekking hebben op een aangename en veilige woonomgeving, voor jong en oud.

Doelstelling

Met haar activiteiten wil de wijkvereniging bijdragen aan het stimuleren van sociale betrokkenheid, saamhorigheid en gemeenschapszin in de wijk. Verder zetten wij ons in om het unieke karakter van het Vonderkwartier te behouden ten aanzien van architectuur, gemengde bewoning in een kindvriendelijke woonwijk.

Instanties

Voor officiële instanties, dit is meestal de gemeente, is de wijkvereniging een doorgeefluik naar bewoners van de wijk. Op verzoek van en in overleg met bewoners wil de wijkvereniging de belangen van de wijk kanaliseren, bemiddelen en behartigen, zowel binnen de wijk als bij officiële instanties. In alle gevallen zal het bestuur van de wijkvereniging een onafhankelijke positie innemen.