Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Water in de kelder…

Heeft u water in

uw kelder of

kruipruimte?

Sinds eind januari 2011 hebben wij weer grondwater in onze kelder en kruipruimte staan.

In 2007 heeft de gemeente een drainagesysteem in het Vonderkwartier laten aanleggen. Desondanks hadden wij in maart 2010 en nu weer last van opkomend grondwater in de kelder en kruipruimte.

Ik heb de wateroverlast gemeld bij de gemeente via het klantkontaktnummer 14040.

Ze zijn ook al komen kijken en hebben mij beloofd de zaak te onderzoeken.

Ik wil graag weten of meer bewoners in het Vonderkwartier water in hun kelder en/of kruipruimte hebben staan. Als dat zo is vraag ik u mij dit te laten weten door dit briefje ingevuld in mijn brievenbus te deponeren. Verder raad ik u aan het ook te melden bij de gemeente via telefoonnummer 14040.

Groeten,

Bernard Marks

Frederika van Pruisenweg 12

e-mail: bmarks@hetnet.nl

O kelder _______cm Ja, ik heb ook water in mijn:

O kruipruimte

Naam ________________________________________

Adres ________________________________________

Telefoon ________________________________________