Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Status herinrichting GenderPark

29 mei 2016

Het zal u opgevallen zijn. Het werk in het Genderpark ligt al geruime tijd stil en in de media verschijnen verschillende berichten:  Arbeidsinspectie tikt aannemer Genderpark op de vingers (zie ook wijkinfo 21-mei-2016) en eerder herinrichting Genderpark loopt weer vertraging op. Hierin worden verschillende argumenten aangevoerd wat de reden van de vertraging is. Reden voor de wijkvereniging om contact met de Gemeente te zoeken. Hieronder puntsgewijs wat aanvullende informatie vanuit de4 gemeente op vragen die ook al eerder door andere omwonenden en instanties rondom het Park waren gesteld.

–          De aannemer voldoet niet aan de ARBO regels, hierdoor is hij door de Arbeidsinspectie stopgezet tot dat de aannemer een plan heeft liggen om e.e.a. te verbeteren. Als dat plan er ligt, kan de aannemer verder. Tot die tijd liggen de werkzaamheden stil. Douches schijnen geplaatst te zijn, bad voor de vrachtwagens moet nog gebouwd worden.

–          De gelden die gereserveerd zijn voor de sanering, zijn voor de sanering en kunnen niet voor een ander doel ingezet worden.

–          Er is geen kans op uitspoeling van vervuiling.

–          Met betrekking tot de ‘tijdelijke’ doorgang van Karel Martelweg naar Maria van Bourgondië omdat de werkzaamheden zijn stilgelegd: dit is niet mogelijk omdat dit deel saneringsgebied betreft.

–          Wordt het park nog wel afgemaakt: ja, maar met onbekende vertraging (zie werkzaamheden aannemer).

–          Over de wijkinfo: De vertraging die genoemd is in de wijkinfo, heeft alleen betrekking op de Karel Martelweg. Wanneer er overgegaan wordt tot beroep kan alleen dit deel van de project vertragen oplopen. Geen invloed dus (los van de aannemer) op het gehele plan Er is mij aangegeven dat wanneer er nieuwe informatie is, deze door de gemeente wordt gegeven.

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website van de gemeente en de uitvoerder Wouter Lemmens 040-2386566