Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Missie van het bestuur van de Wijkvereniging Vonderkwartier

De wijkvereniging wil een toegankelijk platform zijn voor alle bewoners van de wijk om hen te informeren, te enthousiasmeren op de vele terreinen die betrekking hebben op een aangename en veilige woonomgeving voor jong en oud.

Door allerlei activiteiten wil de wijkvereniging bijdragen aan het stimuleren van sociale betrokkenheid en gemeenschapszin in de wijk. Ook is er aandacht om het unieke karakter van het Vonderkwartier te behouden, zoals jaren dertig architectuur, het ‘dorpse’ karakter, kind- en senioren vriendelijkheid en hogebetrokkenheid.

De activiteiten worden georganiseerd door werkgroepen, die worden bemenst door enthousiaste buurtbewoners met een vertegenwoordiger in het bestuur. We zoeken actief naar vrijwilligers om een brede betrokkenheid te waarborgen. Specifieke en uitgebreide informatie over de werkgroepen geeft de site.

Bij de organisatie van de activiteiten wordt aan de verschillende doelgroepen speciaal aandacht gegeven en we moedigen iedereen aan om met initiatieven te komen voor een gevarieerdheid die we graag ondersteunen. Daarnaast wordt gewerkt aan de herkenbaarheid van de wijk te vergroten: de gevelteksten lijken zo te werken.

Voor officiële instanties, dit is meestal de gemeente, is de wijkvereniging de gesprekspartner. Op verzoek van en in overleg met bewoners wil de wijkvereniging de belangen van de wijk kanaliseren, bemiddelen en behartigen zowel binnen de wijk als bij officiële instanties. In alle gevallen zal het bestuur van de wijkvereniging een onafhankelijke positie innemen.