Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Bijeenkomst inbraakpreventie 20 juni

Op maandag 20 juni om 20.00 uur organiseren we een informatieavond over inbraakpreventie in de Ambassadeur aan het Lodewijk Napoleonplein.

Inschrijven kan via email of telefonisch 040-238 83 69.

Geachte buurtbewoner

Al jaren is het Vonderkwartier één van de wijken in Eindhoven waar veel inbraken en insluipingen plaatsvinden. Vooral iemand die ooit slachtoffer is geworden van een inbraak, weet wat voor een effect dit heeft op je persoonlijke leven.

Tijd om het tij te keren. De gemeente Eindhoven wil samen met de Politie en de bewoners van het Vonderkwartier de krachten gaan bundelen om het aantal inbraken drastisch te verminderen.

De komende tijd besteden Politie en gemeente extra aandacht aan het Vonderkwartier. Door het houden van extra toezicht bijvoorbeeld. En te controleren of tuinpoorten en achterdeuren eigenlijk wel afgesloten zijn.

Maar vooral ook door samen met u, bewoners van het Vonderkwartier, te kijken op welke manieren woninginbraak nog meer kan worden voorkomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid om achterpaden af te sluiten, het aanbrengen van verlichting bij achterpaden en huizen en/of beter hang- en sluitwerk van woningen.

“Ervaringsdeskundige” Theo Korsten zal u deze avond laten zien met welke ogen inbrekers naar uw wijk kijken. Jarenlang verdiende hij de kost als inbreker. Nu doet hij het tegenovergestelde en  geeft beveiligingstips en advies op het gebied van diefstalpreventie. Theo is met een fotocamera uw buurt in geweest en heeft zijn bevindingen vastgelegd in een presentatie.

Voor de organisatie van de avond willen we namelijk  graag weten hoeveel personen aanwezig zullen zijn. U kunt zich tot 16 juni aanmelden voor deze  avond. Bij voorkeur per e-mail bij Leontien van Agt, wijkcoördinator stadsdeelteam Strijp of anders telefonisch, 040-238 83 75.

Dit is een gezamenlijke actie van de Gemeente Eindhoven, de Politie Brabant Zuid-Oost en de Wijkvereninging Vonderkwartier