Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Draaiboek Poorten plaatsen

Het plaatsen van Poorten of Hekken in de achterpaden, verslag van de ervaringen in cluster 9b.

Door Tom Castenmiller, geactualiseerd in juli 2011.

In het najaar van 1999 is in ons cluster 9b (SvW, PrA, JdO)  naar aanleiding van een dringend verzoek van een zeer verontruste bewoner opnieuw geïnventariseerd of er inmiddels een voldoende groot draagvlak was voor het plaatsen van poorten en/of hekken. Van dit proces (ja proces omdat het nog al wat voeten in aarde heeft om iedereen zijn mening te kunnen laten vormen en te laten uiten) wil ik graag verslag doen omdat deze zaken ook in andere clusters wellicht spelen. Onze ervaringen:

Informele ronde

We zijn gestart met een informele ronde om de stemming te peilen. Deze bleek de moeite waard te zijn om verder actie te ondernemen. De moeilijkheid met het plaatsen van poorten is echter dat iedereen die gebruikt maakt van deze achterom het hiermee eens moet zijn. Juridisch staat een enkele persoon in zijn recht om het tegen te houden. Het is dus van belang om het een en ander goed voor te bereiden.

De uitnodiging

De argumenten die wij in de informele ronde hadden verzameld hebben we in een brief opgenomen waarin men uitgenodigd werd voor een informatie avond maar waarin we ook direct een beslissing wilden nemen. Uitgenodigd waren allen, ook degenen die niet van de achterom gebruik maken maar wel met de tuin aan de achterom grenzen. Immers zij hebben er ook baat bij als deze toegangsweg onaantrekkelijker wordt gemaakt. Via een antwoordstrook reageerde ongeveer 40%. De rest hebben we actief mondeling benaderd en uiteindelijk heeft 86% gereageerd.

De nee stemmers

Opvallend was dat de paar “tegen” reacties ook niet van plan waren om op de avond aanwezig te zijn. Terwijl juist deze meningen van cruciaal belang waren vanwege het vetorecht. Uit mondeling contact bleek echter dat men dit zich niet zo had gerealiseerd en uiteindelijk waren alle “tegen” of “hoeft niet zo”  stemmers aanwezig. Dit bleek noodzakelijk om tot een beslissing te kunnen komen.

De avond zelf

Op de avond zelf waren naast de buurtbewoners ook Jan Rijnbeek van het Bureau criminaliteit preventie en Bert Schellekens van de politie Strijp aanwezig om achtergrond informatie en cijfers te kunnen geven. Hieronder volgt het verslag van deze avond.

Verslag van de informatie/overleg avond “Poorten en hekken in cluster 9b” dd 13 oktober 1999.

Aanwezig:     20 bewoners uit 19 huishoudens (totaal 25 huishoudens met achterom)

Bert Schellekens     Politie Strijp

Jan Rijnbeek                       Bureau Criminaliteit Preventie Eindhoven

Jan Rijnbeek leidt de avond in met een achtergrond verhaal over landelijke ontwikkelingen in inbraken, het profiel van de gemiddelde inbreker en op grond van welke overwegingen bepaalde wijken/woningen aantrekkelijker zijn voor de inbreker dan andere. Hier onder puntsgewijs de highlights uit dit verhaal.

Landelijke trends

 • Tussen 1980 en 1992 sterke toename in woninginbraak vanwege betere beveiliging van winkel- en bedrijfspanden.
  • In 1992 landelijke preventie campagnes gestart met als gevolg dat in 1997 de inbraken gedaald zijn van 40/1000 woningen per jaar naar 16/1000 woningen.
 • De laatste jaren weer een stijgende tendens zichtbaar.
 • Verschuiving naar inbraken overdag

De Inbreker

 • De inbreker zoekt de zwakke plekken
 • Hij is tussen de 20-30 jaar
 • Heeft een lage opleiding
 • 75 % is werkloos
 • heeft te maken met multi problematiek als o.a. drugs

De methode

 • Hij werkt planmatig en doelgericht
 • Zoekt de buurt van te voren uit
 • Pakt de makkelijk toegankelijke panden
 • Welstand speelt niet zo een belangrijke rol
 • 60/70% via de achterzijde
 • Meestal via deur, anders via het raam en als derde via een bovenlichter.
 • Liefst vrijstaande woningen, dan hoekwoningen en daarna tussenwoningen.

Slachtoffers

 • Buurten met weinig sociale controle
 • Jonge mensen met nonchalante levensstijl
 • Buurten met een slechte reputatie
 • Liefst bekend terrein voor de inbreker

Maatregelen die helpen

 • Mix van maatregelen het meest doeltreffend
 • Toegang beperken tuin of pad.
 • Licht aanbrengen
 • Doorgaande routes beperken
 • Visuele obstakels verwijderen
 • Achterpaden afsluiten
 • Sociale controle, goed georganiseerde indruk: onderhouden tuinen en achterpaden.

Vonderkwartier.

 • Zit boven het Nederlands gemiddelde
 • Maar weer stijgend
 • Tegenstrijdig is dat het gevoel van veiligheid heel hoog is
 • Gemakkelijke nonchalante houding
 • Welstand stijgt in de buurt -> aantrekkelijker
 • Reputatie qua beveiliging toch nog slecht
 • Meer inbraken overdag.

Cijfers

Vervolgens komt Bert Schellekens aan het woord. Hij legt uit dat hij geen cijfers heeft meegenomen omdat dit niet de wijze is waarop je zou moeten beslissen. Belangrijker is je eigen mening en gevoel. Deze opstelling valt niet bij alle bewoners in goede aarde. Jan Rijnbeek citeert daarna nog wel een artikel waarin melding wordt gemaakt van een buurt waarin na een mix van maatregelen inclusief het plaatsen van poorten de inbraak cijfers met 95% gedaald zijn. Tevens noemt Bert het blok tussen Sophia en Frederika waar aan de westzijde al 3 jaar een poort staat en waar vrijwel niet meer wordt ingebroken.

Argumenten

In de spontane en bij tijd heftige volgende discussie komen de volgende argumenten aan bod.

Voor

 1. Inbrekers mijden buurten met een gesloten achterom
 2. Het gevoel van veiligheid neemt weer toe
 3. De dief kan niet eenvoudig het gebied verkennen
 4. De vluchtroute wordt sterk beperkt

Tegen

 1. De vrije doorgang voor spelende kinderen is belemmerd.
 2. Een betrapte dief kan geen kant meer op º bedreigende situatie
 3. Poorten sluiten vraagt om een goede discipline
 4. Het gemakkelijk achterom gaan kan niet meer (kinderen)
 5. Sluiten van poorten geeft geluidsoverlast
 6. Poorten zijn duur.
 7. Het wordt net een gevangenis, waar is het einde?
 8. Werkt niet, beter een alarm installatie en/of licht
 9. Wordt hierdoor meer in hoekhuizen ingebroken?

Keuze mogelijkheden

Vervolgens zijn de verschillende opties besproken:

Optie 1: 3 poorten aan begin van elke toegang

Optie 2: Alleen 2 hekken plaatsen

Optie 3: Tuinen verlengen in het midden

Optie 4: Ik wil perse geen poorten of hekken

Optie 5: Camera beveiliging

Optie 6: Maakt niet uit, leg me bij de meerderheid neer.

Stemming

Er is hierna gestemd waarbij een scheiding is gemaakt tussen de Sophia  en de Pr Alexander/Jan de Oude straat.

Pr Alexander str/Jan de Oude straat

9 mensen willen een poort met de kanttekening dat deze zo stil mogelijk dient te zijn en eventueel vanaf de binnenkant te openen is. 5 mensen maakt het niet uit, 2 meningen zijn onbekend.

Conclusie: Poorten

Sophia van Wurtemberglaan (na extra beraad op maandag)

5 huishoudens willen niks, 3 poorten en/of hekken en 2 maakt niet uit

Conclusie: geen poorten of hekken.

De totaal conclusie is dan ook dat er 2 poorten gezet gaan worden. Een aan het begin van het gangetje bij Prins Alexander straat 2. En een tweede poort ter hoogte van de t-splitsing met het achterpad van de Sophia van Wurtemberglaan.

Inmiddels zijn de bewoners van de Prins Alexander straat druk bezig de details in te vullen, hekken te bestellen en de financiën te regelen.  En aan de Sophia van Wurtemberglaan maken enkele bewoners meer haast met het plaatsen van een degelijke afscheiding c.q. schuurtje.

Tom Castenmiller en Karin Hoff