Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Carmina Burana

Het Vonderkwartier als achtergrond van het muziekwerk de Carmina Burana? Gezongen en uitgevoerd door de inwoners van onze wijk? Verschillende generaties. Kunt u zich er nog niets bij voorstellen? De werkgroep Senioren van de wijkvereniging, het Parktheater, het Summa College en Vitalis gelukkig wel. Zij willen alle krachten bundelen om de Carmina Burana van Carl Orff mogelijk te maken op het Lodewijk Napoleonplein.

We weten dat er in het Vonderkwartier al bewoners actief zijn in allerlei koren. Het Summa College heeft muziekdocenten en leerlingen die later met senioren willen gaan werken. Vitalis (Vonderhof) heeft een coördinator kunst en cultuur die zich graag voor dit project inzet, het Parktheater heeft al aangegeven dat ze de gelegenheid wil bieden voor een uitvoering in de schouwburg. Maar, dit initiatief om de Carmina Burana op te voeren zal alleen kans van slagen te hebben, als het breed door de wijk wordt gedragen. Daarom wil de wijkvereniging graag zicht krijgen op het aantal vrijwilligers, zangers,zangeressen en muzikanten die hieraan mee willen werken.

Waarom dit initiatief?

Uit het wijkonderzoek van twee jaar geleden door Fontys Hogeschool Eindhoven kwam naar voren dat er op het sociale vlak twee thema’s echt spelen in het Vonderkwartier: eenzaamheid en langs elkaar leven. Dit geldt echt niet alleen voor senioren, maar bij hen speelt het wel heel erg. Zij zien hun wijk veranderen. Oude bewoners trekken weg en de nieuwe bewoners leren zij niet kennen. Het wordt steeds lastiger om bijvoorbeeld een praatje te maken op straat. Ondanks een zeer actieve wijkvereniging blijkt het toch moeilijk te zijn om hier iets aan te doen. Het voorbereiden van de Carmina Burana kan mensen met elkaar in contact brengen en biedt iedereen de gelegenheid om mee te doen. In de wijk hebben wij voorzieningen voor senioren (Vonderhof/ Lokaal+) en jongeren (studenten Summa College). Ook hen willen we bij dit project betrekken. Want, wat is er nu leuker en meer ontspannen dan samen muziek maken en toewerken naar een uitvoering? Samen repeteren en samen uitvoeren,

(jong-)volwassenen en ouderen door elkaar. Hierbij nodigen we u uit om ook mee te doen!

Namens de Werkgroep Senioren Vonderkwartier,

Don Hansen

***************************************************************************

Antwoordstrook Om de Carmina Burana mogelijk te maken willen we eerst graag weten hoe u tegenover een dergelijk initiatief staat. Daarom vragen wij u om in het kort antwoord te geven op de drie onderstaande vragen:

1.Vindt u dit een leuk/zinvol initiatief?

2.Wilt u meedoen aan de voorbereidingen op organisatorisch gebied?

3.Wilt u meedoen aan de uitvoering van de Carmina Burana als zanger of muzikant?

 

Als u interesse hebt, vermeld dan s.v.p. uw naam, adres, e-mail en wat u zou willen doen:

Naam:……………………………………………………………………

Adres ………………………………………….. e-mail:………………………………..
Ik heb interesse in / wil meedoen als ……………………………………………………..

 

Uw antwoord kunt u tot 15 februari mailen naar: carminaburana@vonderkwartier.nl óf inleveren bij Hans Kokhuis, Sophia van Wurtemberglaan 34

Wilt u weten hoe de Carmina Burana klinkt? https://www.youtube.com/watch?v=QEllLECo4OM