Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Buurtbemiddeling Eindhoven

Logo BBM kleur Buurtbemiddeling Eindhoven helpt bij conflicten

Hoe werkt buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling Eindhoven ondersteunt mensen bij het oplossen van problemen in de buurt. Als u problemen heeft met uw buren of buurtgenoten en u wilt deze oplossen, dan kan buurtbemiddeling u daarbij helpen. Zo voorkomt u dat de problemen groter worden.

Dat verbetert uw woongenot en de leefbaarheid in de wijk.

Zaken die door Buurtbemiddeling behandeld kunnnen worden zijn: geluidsoverlast, vernieling, overlast van huisdieren, harde muziek, parkeeroverlast, pesterijen, overlast van auto’s in de straat, last van overhangende takken, rommel in het plantsoen, verschillen in leefwijzen of andere oorzaken van conflicten.

Buurtbemiddeling Eindhoven is een onafhankelijke, door de gemeente gesubsidieerde organisatie die alle zaken in vertrouwen behandeld en geen partij kiest.

Bij ieder bemiddelingsgesprek zijn twee bemiddelaars aanwezig die samen het gesprek begeleiden. De bemiddelaars zijn vrijwilligers met ieder hun eigen kracht, ervaring, kennis en levenservaring. Wie er ingezet wordt, hangt af van het soort conflict, in welke buurt het probleem speelt en welke achtergronden de partijen hebben.

Buurtbemiddeling inschakelen

Misschien heeft u een probleem met mensen in uw buurt. U heeft al vaker geprobeerd er iets van te zeggen, maar de irritaties blijven bestaan. U durft er misschien niet meer over te praten uit angst voor een negatieve reactie. In zo’n situatie kunt u besluiten buurtbemiddeling in te schakelen. Dit is gratis.

Mail hiervoor naar info@buurtbemiddeling-eindhoven.nl of bel 06 53317331.

Zelf vrijwilliger worden

Op dit moment zijn ruim veertig bemiddelaars op vrijwillige basis bij Buurtbemiddeling Eindhoven actief. Zij bemiddelen in conflicten tussen personen uit een straat of buurt. Door de groei van zaken en bekendheid van buurtbemiddeling kunnen we zeker nog vrijwilligers gebruiken. Wilt u mensen helpen bij het oplossen van conflicten? Kunt u goed luisteren? Woont u in Eindhoven en bent u ouder dan 21 jaar? Meldt u dan aan!

Voor meer informatie over Buurtbemiddeling Eindhoven, kijk op www.buurtbemiddeling-eindhoven.nl