Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Betaald parkeren update 4 april 2016

Zie ook de wijkinformatiebrief van de gemeente april 2016

Het is inmiddels 4 maanden geleden dat er op 24 november een informatie avond over de invoering van betaald parkeren in onze wijk heeft plaatsgevonden. Op de jaarlijkse wijkbijeenkomst op 25 februari is er een update gegeven in het jaaroverzicht.

Inmiddels zijn we weer een maand verder en hebben weer meer straten de procedure doorlopen. De gemeente heeft op 15 april een wijkinformatiebrief gestuurd om de  planning van invoering toe te lichten. Hieronder de situatie van eind maart 2016:

Naast de bestaande blauw gemarkeerde straten, krijgen alle groene straten ook betaald parkeren. De rode straten hebben te weinig draagvlak, dus daar komt geen betaald parkeren.

parkeren kaartje VDK april 2016

 

Wilt u alsnog aansluiten dan is er onder deze link een voorbeeld handtekeningen lijst te downloaden en kunt u die ingevuld insturen naar de gemeente. Voor de regeling voor betaald parkeren zie www.eindhoven.nl/artikelen/Betaald-parkeren-woonwijken.htm. Voor meer informatie kunt u de gemeente raadplegen middels m.rozier@eindhoven.nl

met vriendelijke groet, Tom Castenmiller voorzitter@vonderkwartier.nl