Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Bestuursvergadering 28 maart 2013

vergadering nummer 2013-04,

Agenda

0. Inloop vanaf 20:00 uur

1. Opening, vaststelling van de agenda, mededelingen (20:15, 5 min)

2. Verslag & Werkgroepen voortgang allemaal (20:20, 30 min)

Vaststelling verslag vorige vergadering.

De vorige keer hebben we afgesproken dat iedereen een voortgang rapportage ruim voor de vergadering rondstuurt. Dit geldt voor iedereen, dus ook de penningmeester, secretaris en voorzitter. Dit agenda punt is voor als er naar aanleiding van nog vragen zijn.

3. Evaluatie Wijkbijeenkomst allemaal (20:50, 20min)

Op 21 februari heeft deze plaatsgevonden. Laten we even terugkijken, vaststellen wat geod is gegaan en wat beter kan en eventuele vervolgacties bespreken. Neemt iedereen zijn eigen deel voor zijn rekening? Ad senioren; Freek Openbare ruimte; Nicole Parkeren; Astrid communicatie; Jeroen Pleinactiviteiten, Tom algemeen; Leo aanwezigheid, afspraken.

4. De koningsboom Freek (21:10, 15min)

Er ligt een voorstel om de vrijwel dode boom op het plein te vervangen voor een koningslinde. Wat hier bij komt kijken en hoe we dit willen aanpakken licht Freek verder toe.

5. Hoofd thema vergaderingen afspreken Tom (21:25, 5min)

Vorige keer hebben we afgesproken om elke vergadering een hoofdthema te hebben wat voorbereid wordt door een der bestuursleden. Ik heb een voorstel onderin het vergaderrooster gedaan. Laten we dit bespreken.

6. Vaststelling beleid subsidieverlening Tom (21:30, 15min)

Nicole heeft per mail een voorstel gedaan. Dit staat ter discussie en besluit vandaag

7. Buurtmoestuin ’t Genderse Moes Freek (21:45, 10min)

Freek wil hier via de Vondermail ruchtbaarheid aan geven. Astrid vraagt zich af of dit wel binnen de doelstelling van de Vondermail past

8. Rondvraag / WVTTK (21:55, 15min)

9. Sluiting (streeftijd 22:10 uur)