Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Jaarverslag 2014 Werkgroep Senioren

Na rijp beraad over de doelstelling (uit 2010) en het nut van de werkgroep senioren, is besloten om verder te gaan.
Omdat Vonderhof verpleeghuis is geworden, is de -goede- samenwerking daarmee vervallen. Hier is nog wel de vergeten groentenmaaltijd geweest en met muziek in het groen is een combinatie gemaakt met de high tea.
We blijven contact houden met Engelsbergen. Mede om te kijken wat er gedaan wordt met de ideeën uit de brainstormsessies over de toekomst van Vonderhof.

Een aantal zaken is bereikt (sinds 2011): met name is het initiatief ‘vonderbuur’ van start gegaan. Dit heeft nog meer bekendheid nodig, maar een duidelijk begin is gemaakt. Daarnaast worden bij andere activiteiten senioren bewust betrokken.

De werkgroep wil elk jaar één activiteit als project initiëren; voor komend jaar is gekozen voor een ’schermenproject’.
Dit project wil er voor zorgen dat ( oudere) alleenstaanden makkelijk in contact blijven met zorgondersteuners. Deze zorgondersteuners kunnen zowel professionals, vrijwilligers als lotgenoten zijn. Daartoe krijgen zij de beschikking over een zgn. senioren I-Pad.
Met deze I-Pad kunnen zij bijvoorbeeld : Inloggen op het spreekuur van een geriater . Inloggen bij de wijkverpleging. Inloggen bij Vonderburen, etc. Het voorstel is om een proef te starten in het Vonderkwartier bij een aantal alleenstaanden van 70+.
Besprekingen met Summa College (lokaal+) dat veel interesse heeft om samen te werken met het ‘blijf langer thuis’ idee voor senioren. Besprekingen worden hierover lopen; er wordt een stagiaire gezet op onderzoeksvraag en project. .
En natuurlijk zullen de gedichten op een 5-tal gevels niemand ontgaan zijn. Samenwerking met Vitalis heeft een mooie route gemaakt in de wijk. Een impressie van de gevelteksten staat hieronder