Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Eervolle onderscheiding uitgereikt

Leo van den Hout – onderscheiden

Vanwege de bijzondere verdiensten van Leo van den Hout heeft Zijne Majesteit de Koning hem de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau toegekend.

Sinds Leo in 1979 in het Vonderkwartier kwam wonen is hij actief bij de wijkvereniging. Hij was niet alleen jarenlang een uitstekend secretaris van wijkvereniging Vonderkwartier, hij speelde ook een belangrijke rol bij het succesvolle verzet van de wijk tegen de aanleg van een vierbaans ontsluitingsweg door het Vonderkwartier. Eindhoven zou daardoor een unieke en bijzondere jaren dertig wijk verliezen. Daarnaast was Leo ook de drijvende kracht achter het grootschalig renovatietraject, waardoor het jaren dertig karakter van dit stadsdeel behouden is gebleven.

Tenslotte heeft Leo altijd de gebeurtenissen in het Vonderkwartier vastgelegd en gearchiveerd, zodat de geschiedenis van het gebied overzichtelijk vast ligt. Zijn laatste grote klus was het digitaliseren van het archief, dat over enige tijd aan het regionaal archief overgedragen wordt. Veel van zijn ‘werk’ is ook terug te vinden in het boek over de wijk: Vonderkwartier – portret van een 75-jarige wijk.

Op 13 februari 2014, tijdens de jaarvergadering werd Leo verrast door de burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel. Rob bleek Leo uit zijn voor het Vonderkwartier strijdbare tijd beter te kennen dan gedacht. De waardering voor zijn werk werd nog eens benadrukt, niet alleen voor het behoud van de wijk, prachtige architectuur en samenhang, maar vooral voor het resultaat in sociale zin. “Het is uniek te noemen dat zo dicht tegen het centrum aan een haast dorpse cultuur is behouden. Een wijk waar men elkaar echt kent. Waar studenten, gezinnen, ouderen kinderen en jong werkenden in goede verstandhouding en open voor ieders woongenot met elkaar wonen.”