Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Wilt u zelf een activiteit organiseren in de wijk of in de straat voor uw buren? U kunt hiervoor subsidie aanvragen bij de penningmeester van de wijkvereniging. Voor meer informatie zie hieronder.

Indien u voor deze activiteit spullen nodig heeft, kunt u deze, indien beschikbaar, wellicht lenen van de wijkvereniging .

 

 

Subsidie Wijkprojecten Wijkvereniging Vonderkwartier

 

De gemeente verleent een jaarlijkse subsidie aan Wijkvereniging Vonderkwartier voor het organiseren van activiteiten en projecten die de sociale cohesie van de buurt bevorderen. Hierdoor kunnen wij 4000 euro besteden voor het organiseren van activiteiten zoals het beachvolleybaltoernooi, Koningsdag, Walking Dinner, High Tea en vele kinderactiviteiten.

1000 euro hiervan is ter beschikking gesteld voor (nieuwe) wijkprojecten, bijvoorbeeld voor het organiseren van een straatfeest. Indien u als bewoner een idee heeft voor een activiteit, dan dient u een beschrijving en een begroting voor deze activiteit in te dienen, waarna de aanvraag wordt meegenomen in de subsidieverdeling. De verdeling werkt volgens het principe op=op.

Hoe aanvragen?

Per halfjaar kan ongeveer 500-600 euro verdeeld worden. Dien de aanvraag zo vroeg mogelijk in (activiteiten jan-juni bij voorkeur vóór 1 januari, activiteiten juli-dec bij voorkeur vóór 1 juni). Bij onvoldoende aanvragen is het mogelijk dat ook aanvragen die na voorgenoemde data zijn binnengekomen nog gehonoreerd kunnen worden.In de begroting dient u duidelijk te vermelden waar u precies subsidie voor wilt aanvragen en welke kosten door de bewoners zelf gedragen zullen worden. Niet subsidiabel zijn de kosten voor eten en drinken, alsmede kosten voor het huren van zaken die de wijkvereniging al in haar bezit heeft. Deze kunnen namelijk geleend worden. Een overzicht van spullen die geleend kunnen worden vindt u hier.

Gebruik voor uw aanvraag het formulier en dien deze in via penningmeester@vonderkwartier.nl. Na afloop van de activiteit dient u een declaratie in te dienen (tweede bladzijde formulier + scan van de bonnen mailen naar penningmeester@vonderkwartier.nl ), waarna door de penningmeester van de wijkvereniging het geld zal worden overgemaakt.

P.s. Denkt u eraan om uiterlijk 3 weken voor de activiteit een melding te doen bij de gemeente via deze link: https://www.eindhoven.nl/klein-evenement-melden U kunt via dit formulier ook een straatafsluiting aanvragen.