Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Vonderkwartier Doet!

Jaarlijks doet de wijkvereniging mee met het Oranjefonds aan de nationale vrijwilligersdag NL Doet. Dit jaar zijn we vanuit de wijk bezig op zaterdag 21 maart van 10 tot 3 uur. Samen gaan we aan de slag bij de speelvoorziening en het trapveld aan de Hagenkampweg Noord. In het kader van maatschappelijk verantwoord bezig zijn, krijgen we medewerking van een bedrijf dat ons steunt met het herstellen van de groene afrastering (hekwerk).

Voor ons resten de volgende activiteiten:

  • paden schoonmaken van onkruid en vuil
  • olifantenpaadjes wegwerken
  • struik en bossages schoonmaken en takken verwijderen
  • afval opruimen (wij zorgen voor prikkers)
  • herplaatsen van 20 paaltjes bij de zandbak
  • voetbalveld egaliseren en opnieuw inzaaien
  • her en der nieuwe aanplant realiseren
  • aanharken en vegen
  • aanbrengen gravel onder de grote bomen.

We vragen u mee te doen met uw kinderen. Het is jullie en onze voorziening in de wijk. Breng hark en schoffel mee. We starten om 10 uur. Voor koffie en fris wordt gezorgd.