Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Bouwplannen Vogelzangterrein

Na 40 jaar komt er eindelijk schot in de zaak rondom de herinrichting van het Vogelzangterrein. Zie de publicatie in het ED van 26 februari 2018. Let op er staat een foute datum in over de info avond. Die is voor het Vogelzangterrein op dinsdag 6 maart. Op dinsdag 6 maart is er een informatie inloopavond voor alle direct omwonenden georganiseerd in zalencomplex de Ambassadeur van 19:00 uur tot 20:30 uur. Zie voor meer informatie de uitnodiging.

De direct aanwonenden en betrokkenen in de Albertina van Nassaustraat zijn al eerder geinformeerd en hebben zich verenigd in een bewonersgroep om gezamenlijk met de gemeente en de projectontwikkelaar te overleggen.

De wijkvereniging in de vorm van de werkgroep openbare ruimte zal in nauw overleg met de bewonersgroep van de Albertina van Nassau de wijkbelangen zo goed mogelijk te behartigen.  Voor meer informatie mail naar werkgroep-openbare-ruimte@vonderkwartier.nl