Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Stuur berichten voor op het prikbord naar:
prikbord@vonderkwartier.nl

Wij plaatsen hier enkel berichten die aansluiten bij de doelstelling van wijkvereniging bewoners te informeren en welke betrekking hebben op de wijk of haar directe omgeving. Maar ook zaken als gezocht of gevonden binnen de wijk horen hier thuis.

Samen Op Stap naar het Muziekgebouw 8 november, 2018

Na het geslaagde uitje naar het Van Abbemuseum, in september j.l., organiseert de Werkgroep VonderXL op donderdag 29 november a.s. een bezoek aan het Muziekgebouw Eindhoven. Hier zal om 12:30 uur een klassiek lunchpauzeconcert plaatsvinden, een repetitie van de Philharmonie Zuidnederland.

Wie mee wil, kan zich opgeven bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com of, als men niet over email beschikt, telefonisch via 040-2524628.
Kaartjes kosten 2 euro. Peter zal op de dag zelf om 11:15 uur het benodigde aantal kaartjes kopen (eerder is niet mogelijk). We verzamelen om 12:15 uur in de hal van het muziekgebouw. Tevens kan dan het verschuldigde bedrag van 2 euro p.p. met Peter worden verrekend.

Zoals eerder aangekondigd, wil de Werkgroep VonderXL dit seizoen regelmatig dit soort (culturele e.a.) uitjes organiseren, onder het motto S.O.S. (Samen Op Stap). Idee daarachter is dat het voor veel mensen lastig is om er alleen op uit te gaan. De activiteit is echter niet alleen bedoeld voor alleenstaande of eenzame mensen, maar voor iedereen die zijn/haar mede-buurtbewoners beter wil leren kennen!

Electricien 5 juli, 2018

Wie kan mij helpen aan het adres/tel.nr van een goede electricien. Iemand die b.v. een stopcontact kan omzetten naar een geaard exemplaar.

Graag!

Leonie Hendriks (06-33665051)

Ingezonden bericht: taalcoaches gezocht 4 februari, 2018

Vind je het ook leuk om taalondersteuning te geven aan nieuwkomers in Eindhoven die hun Nederlands willen verbeteren en daardoor (beter) kunnen deelnemen aan de samenleving? Dan moet je bij Meedoen in de Wijken zijn!

Wij geven wekelijks (2 aaneengesloten uren) taalondersteuning, zowel individueel als in groepsverband voor een periode van 6 maanden.

We zijn op zoek naar taalcoaches, die onze deelnemers 1-op-1 of in groepsverband willen begeleiden.

Aanmelden kan op onze website http://www.meedoenindewijken.nl/.

Voor vragen en/of informatie kun je bellen met Anne Marie Jansen, coördinator taal, via nummer 040-2443311.

Dakpannen 20 januari, 2018
Is er iemand die nog oude dak- of nok pannen heeft? Kleur rood.
Esther
0653855642
Dakschade 18 januari, 2018

Beste buurtgenoten,

Ik heb dakschade. U ook?
Misschien een idee om gezamenlijk 1 dakdekker aan te spreken?

Esther
0653855642
Willem frisostraat 31

Vochtige en ondergelopen kelders 7 januari, 2018

Zijn er wijkbewoners die last hebben van een vochtige of zelfs opkomend grondwater in de kelder? Wijkbewoners die daar adequate oplossingen voor hebben gevonden, of net als ik, zich daarop willen oriënteren omdat ze het probleem ook zat zijn? Wijkbewoners die kennis of mogelijke oplossingen, offertes daarvoor willen uitwisselen? Kijken of samenwerking voordeel kan opleveren?

Zelf ben ik niet zo technisch en constateer dat er veel oplossingen worden aangeboden van 200 tot 3000 euro.

Als je wil meedenken en zoeken of oplossingen hebt gevonden wil je dan reageren naar rein.constant@gmail.com (Albertina van Nassaustraat 8)

Glas in lood bovenramen 6 januari, 2018

Pruisenweg 29. Van voor heb ik alleen het grote glas in lood bovenraam. Van een huis met een halve erker. De achterramen zijn compleet. Het middenstuk en de twee kleine zijraampjes. Het glas in lood in nog in goede staat. Ik verkoop ze. Interesse?

Stuur een mail: peterbaetsen@kpnmail.nl

Peter Baetsen

Hulp gezocht 26 oktober, 2017

Ongeveer 2 jaar geleden is het ons, werkgroep Senioren, gelukt met behulp van een jury 5 gedichten te selecteren uit de ongeveer 40! door wijkbewoners ingezonden exemplaren. Omdat er door omstandigheden nog maar 3 gedichten hangen, gaan we een vervolg starten.
Helaas ben ik alle gegevens (o.a. namen van de juryleden) kwijt door grote problemen in mijn pc. Wie helpt?

Leonie Hendriks, leonie.hendriksvanwinkel@gmail.com, 06-33665051.

Dank!

Wie heeft er water in zijn kelder of in de kruipruimte staan? 21 mei, 2017

Een vraag aan alle bewoners van het Vonderkwartier en de bewoners van de Frederika van Pruisenweg in het bijzonder.

Ik heb sinds een maand weer water in mijn 80 cm diepe kelder staan. Er staat een laagje van ongeveer 10 cm. Ik pomp de kelder iedere dag leeg en het blijft komen. Het is een oud probleem in het Vonderkwartier. Het grondwater staat te hoog. Dit is hinderlijk omdat je kelder onderloopt, maar ook gevaarlijk als fundering, houtenvloer, gas- en elektraleidingen hierdoor aangetast worden.

Mijn indruk is dat sinds het waterpeil in het vernieuwde park bij het Summa college is verhoogd er in het Vonderkwartier weer grondwateroverlast is. Ik heb het al gemeld bij de gemeente, maar heb (nog) geen reactie gekregen. Voor ik verder actie ga ondernemen wil ik graag weten wie er nog meer last heeft.

Met vriendelijke groeten,
Bernard Marks
Frederika van Pruisenweg 12
5616 AV Eindhoven
e-mail: bmarks@hetnet.nl
telefoon: 040-2523454
mobiel: 06-28259140