Vonderkwartier – De leukste wijk van Eindhoven

– Wijkvereninging Vonderkwartier Eindhoven

Bijzondere Plekken

Het Vonderkwartier kent een aantal plekken waar iets bijzonders over te vertellen valt. Kent u nog een plek met een verhaal in het Vonderkwartier? Mail deze dan naar verhalen@vonderkwartier.nl en wij gaan erop af.

José en Karin

Afl. 1. Het Participatiehuis

Het is een markant pand, op de hoek van het Lodewijk Napoleonplein en de Amalia van Anhaltstraat, met dezelfde boogramen als Café het Vonderke dat de andere hoek van het huizenblok markeert. In het verleden onder meer gebruikt als Restaurant van der Zanden, koekjesmagazijn en Chinees restaurant, herbergde het meer recent alleenstaande minderjarige asielzoekers, de zogenaamde AMA’s. Ook die zijn er ondertussen niet meer, maar wie zijn er voor in de plaats gekomen? Wie wonen er op deze bijzondere locatie in het Vonderkwartier? We vroegen het Karel Staats, directeur van de kleinschalige zorgorganisatie Participatiehuis , die het pand momenteel huurt voor de huisvesting van een aantal cliënten.

Dhr. Staats vertelt: ‘Op deze mooie plek wonen veelal jonge cliënten van onze organisatie, zelfstandig maar wel onder begeleiding. Deze cliënten zijn vanwege bijvoorbeeld psychiatrische problemen of een moeilijke thuissituatie tot hun achttiende onder de hoede van Jeugdzorg geweest. Eenmaal volwassen moeten zij zich echter zelf zien te redden, maar dit is voor deze cliënten geen optie. In het Participatiehuis kunnen ze een kamer huren, maar krijgen ze daarnaast ook begeleiding bij bijvoorbeeld het organiseren van huishoudelijke taken en het zoeken van werk, een opleiding of vrijwilligerswerk. Dat houdt in dat er op werktijden een vaste begeleider aanwezig is die met de cliënten afspraken maakt over zaken als schoonmaken en boodschappen doen, maar ook kijkt hoe deze met bijvoorbeeld werk of een studie een vast dagritme kan vinden’.

Gevraagd naar de achtergrond van de bewoners vertelt dhr. Staats dat deze zeer uiteenlopend is: ‘Zoals voorbijgangers wellicht wel hebben gezien woont er op de benedenverdieping een jong gezin. Verder bestaat het huis uit eenpersoonskamers, met zeer verschillende bewoners. Al deze mensen hebben een psychiatrische diagnose, en hebben ondanks hun jonge leeftijd vaak al het nodige meegemaakt. Zij volgen allemaal een behandeling bij het GGZ, en daarnaast krijgen ze van ons dus begeleiding bij de meer dagelijkse zaken. Wij hopen dat zij dan na enkele jaren kunnen doorgroeien naar een echte zelfstandige woon- en leefsituatie, met een baan en een eigen (huur)huis’.

Dhr. Staats voegt nog toe het een uitdaging is om met deze groep te werken: ‘Wij bieden niet alleen hulp, maar houden ook toezicht over onze cliënten. Overdag is er een vaste medewerker, maar daarnaast is er 24 uur cameratoezicht om over de cliënten te waken. Gelukkig hebben wij goede contacten met de buren, die mij persoonlijk op de hoogte houden als er ondanks dit toezicht toch eens rumoer is of er vuilnis aan de straat is blijven staan. We zijn erg blij dat wij juist in zo’n betrokken buurt als het Vonderkwartier gevestigd zijn en hopen ons hier in de toekomst ook actiever te laten zien, bijvoorbeeld door samen met cliënten mee te helpen vegen en snoeien tijdens een activiteit als Burendag’.

Opnieuw een bijzondere bewonersgroep dus, op deze bijzondere locatie. Wij zijn benieuwd of er nog meer bijzondere Vonderbewoners zijn waar u benieuwd naar bent, of waarover u eens wilt vertellen. Tips zijn van harte welkom op verhalen@vonderkwartier.nl!

 

Het Jongerenhuis in de buurt

Stichting Jongerenhuis Eindhoven bestaat uit 2 huizen waar studenten en vluchtelingen samen wonen, eten, sporten, studeren, muziek maken, leven. Allen in de leeftijd 18 tot 28. Het is een plek waar jongeren, ongeacht asielprocedures, religie en nationaliteit, openstaan voor elkaars inbreng om samen een thuis te maken. Het is een plek waar jonge vluchtelingen na een periode van stress tot rust komen, gezien en gewaardeerd worden als mens en waar zij plannen maken voor de toekomst.

Dit doen we omdat;
Wij denken dat de persoonlijke en sociale ontwikkeling van een jong volwassene nooit stil mag komen te staan. Zeker niet wanneer je net gevlucht bent uit je moederland en er als 18 jarige alleen voor komt te staan in Nederland. Een warm en veilig huis, betrokken leeftijdsgenoten en gepushed worden om voor jezelf op te komen, kan een enorm verschil maken. Hoe de rechter straks ook beslist over iemands toekomst in Nederland, mag je blijven of niet, wij kunnen nú al veel samen doen en leren.

Daarnaast zien de Nederlandse en internationale studenten in het huis dat er meer is dan enkel studeren en feesten. Er is dagelijks sprake van een multiculturele uitwisseling van ideeën, gewoontes, eten, muziek en vriendschap. Als jongeren onderling motiveren we elkaar om in beweging te blijven en aan onze eigen toekomst te werken. Samenwerking, gastvrijheid en samen eten zijn erg belangrijk.

Mocht u graag een keer kennis willen maken of ideeën uitwisselen, bent u van harte welkom. Meer informatie is te vinden op www.jongerenhuiseindhoven.nl

Op 21 februari 2013 heeft het Jongerenhuis samen met Stichting Jongerenhuis, Studium Generale en TINT het vreemdland festival 2013 georganiseerd.

Er is juni 2013 een interview verschenen in het blad One World over het Jongerenhuis.