Vonderkwartier – De leukste wijk van Eindhoven

– Wijkvereninging Vonderkwartier Eindhoven

Werkgroep Senioren

Ideeën en suggesties zijn welkom op senioren@vonderkwartier.nl

De Wijkvereniging Vonderkwartier wil een toegankelijk platform zijn voor alle bewoners van de wijk om hen te informeren, te motiveren, te stimuleren en te activeren op de vele terreinen die betrekking hebben op een aangename en veilige woonomgeving, voor jong en oud. Om met name ook de senioren hierbij te betrekken werd in januari 2011 de Werkgroep Senioren Vonderkwartier opgericht.

Leden werkgroep

De Werkgroep Senioren bestaat momenteel uit de vrijwilligers Nell Engberts, Don Hansen, Leonie Hendriks, Peter Klaver en Kees Scheffers.

v.l.n.r. Kees, Leonie, Nell, Peter en Don

Doel werkgroep

Activiteiten werkgroep

Muziekproject Carmina Burana

Is in 2016 opgestart met als doel om jong en oud in de wijk met elkaar te verbinden.
De uitvoeringen van de Carmina Burana vinden plaats op zaterdag 17 juni 2017 in het Parktheater en op zaterdag 15 juli 2017 op het Lodewijk Napoleonplein in Eindhoven.
Meer informatie, kijk op de voorpagina van de website: Project Carmina Burana.

Carmina Burana repetitie

Schermenproject

Is in september 2015 van start gegaan vanuit het idee dat het goed is als ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ouderen gaan meestal pas denken aan het treffen van voorzieningen op het moment dat zij problemen ondervinden bij het zelfstandig blijven wonen. Het schermenproject wil in de wijk het Vonderkwartier nú al zaken regelen die misschien pas later nodig zijn. Uit buurtonderzoeken in 2012 en 2015 bleek dat veel senioren problemen verwachten in de toekomst met betrekking tot hun gezondheid/mobiliteit en dat zij bang zijn voor eenzaamheid.
Het schermenproject wil op een aantal manieren hierop inspelen :

Nu horen we u al zeggen dat de combinatie ‘ouderen en computers’ problematisch kan zijn, maar uit onze onderzoeken blijkt dat de overgrote meerderheid van de senioren al beschikt over een computer en hier al veel mee doet (mailen/ skypen/ internetbankieren). Voor die mensen die nog niet met een computer/tablet overweg kunnen, wordt er samengewerkt met Lokaal+ van het Summa Collega om dit aan senioren te leren.
Meer informatie, klik op de link: presentatie schermenproject: digitaal Vondercontact 

Project VonderBuur

Dit project is in 2015 gestart omdat we steeds vaker hoorden van senioren die graag zo lang mogelijk in ons mooie Vonderkwartier willen blijven wonen, maar hiervoor wel graag een contactpersoon in de wijk of in de straat (een VonderBuur) zouden willen hebben, bij wie ze terecht kunnen met vragen. Iedereen die even een extra steuntje in de rug kan gebruiken, om wat voor reden dan ook, kan een beroep doen op zo’n VonderBuur.
Wilt u hier meer over weten? Klik dan op deze link: ……….. lees meer

Seniorendag 2017

Eén keer in de twee jaar vindt er een seniorendag plaats. Klik op de link voor een impressie van de Seniorendag  2 oktober 2015. De eerstvolgende seniorendag is op vrijdag 6 oktober 2017. Het thema is “Gezond ouder worden”

Visie van de Werkgroep Senioren
Klik op de link Visiedocument Seniorenbeleid Vonderkwartier (februari 2017)  voor de insteek die de Werkgroep Senioren Vonderkwartier heeft gekozen.