Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Wie zijn we?

Deze seniorenwerkgroep is opgericht om eenzaamheid onder senioren te verkleinen door hen te informeren én activeren m.b.t. wijkactiviteiten. Met het ouder worden komen er soms wat beperkingen, maar dat hoeft deelname aan deze activiteiten, mits enige ondersteuning geboden wordt, niet in de weg te staan. De werkgroep bestaat momenteel uit: Don Hansen (voorzitter), Ciel Bergman, Nell Engberts, Leonie Hendriks, Peter Klaver, Kees Scheffers en Leny Westeijn. ICT-ondersteuning heeft de werkgroep van wijkgenoot Erwin Restiau.

v.l.n.r. Kees, Leonie, Nell, Peter en Don

Ideeën, suggesties en nieuwe vrijwilligers (zowel oudere als jongere senioren) voor deze werkgroep zijn welkom op VonderXL@vonderkwartier.nl.

Wat doen we?

We willen de 55+’ers uit de wijk betrekken bij wijkactiviteiten, maar ook helpen om de juiste ondersteuning te vinden zodat zij zo lang mogelijk in de wijk kunnen blijven wonen. Dit doen we onder andere door de volgende activiteiten:

Algemeen

 • Wandelgroep op maandagavond van 19.30 – 21.00 uur, vanaf Prins Alexanderstraat 17.
 • Digitale nieuwsbrief voor 55+’ers, 1 keer per kwartaal (desgewenst ook papieren editie).
 • Overleg met seniorenwerkgroepen uit andere wijken van Eindhoven.
 • Organisatie Seniorendag (1 x per 2 jaar).
 • Inventarisatie behoefte 55+’ers in de wijk t.b.v. nieuwe activiteiten.

Wil je mee wandelen of ook de nieuwsbrief ontvangen, mail ons dan via VonderXL@vonderkwartier.nl. Over onze andere activiteiten vind je meer in onderstaande nieuwsberichten:

Eerdere activiteiten werkgroep

 • Muziekproject Carmina Burana;
 • Seniorendagen 2015 en 2017
 • Wijkavond 55+ ers maart 2017

Muziekproject Carmina Burana

Is in 2016 opgestart met als doel om jong en oud in de wijk met elkaar te verbinden.
De uitvoeringen van de Carmina Burana vonden plaats op zaterdag 17 juni 2017 in het Parktheater en op zaterdag 15 juli 2017 op het Lodewijk Napoleonplein in Eindhoven.
Meer informatie, kijk op de voorpagina van de website: Project Carmina Burana.

Carmina Burana repetitie
Carmina Burana repetitie

Schermenproject

Is in september 2015 van start gegaan vanuit het idee dat het goed is als ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ouderen gaan meestal pas denken aan het treffen van voorzieningen op het moment dat zij problemen ondervinden bij het zelfstandig blijven wonen. Het schermenproject wil in de wijk het Vonderkwartier nú al zaken regelen die misschien pas later nodig zijn. Uit buurtonderzoeken in 2012 en 2015 bleek dat veel senioren problemen verwachten in de toekomst met betrekking tot hun gezondheid/mobiliteit en dat zij bang zijn voor eenzaamheid.
Het schermenproject wil op een aantal manieren hierop inspelen :

 • Via een besloten netwerk op internet kunnen alle senioren in de wijk met elkaar verbonden worden d.m.v. hun computer, laptop of tablet in een zgn. ‘community’;
 • De leden van deze community kunnen inloggen op het beeldschermspreekuur van Lokaal+ (Summa Collega) en in de toekomst ook van professionele hulpverleners (artsen/thuiszorg/wijkverpleging) en vrijwilligers van het project VonderBuur;
 • Binnen de community kan ook een alarmeringssysteem worden opgezet;
 • Leden van de community kunnen elkaar uitnodigen voor gemeenschappelijke activiteiten (“wie heeft er zin om mee te gaan naar de film/schouwburg?”) of bijvoorbeeld een eetclub opstarten;
 • Men kan elkaar attenderen op leuke/zinvolle activiteiten;
 • Men kan met elkaar relevante informatie uitwisselen

Nu horen we u al zeggen dat de combinatie ‘ouderen en computers’ problematisch kan zijn, maar uit onze onderzoeken blijkt dat de overgrote meerderheid van de senioren al beschikt over een computer en hier al veel mee doet (mailen/ skypen/ internetbankieren). Voor die mensen die nog niet met een computer/tablet overweg kunnen, wordt er samengewerkt met Lokaal+ van het Summa Collega om dit aan senioren te leren.
Meer informatie, klik op de link: presentatie schermenproject: digitaal Vondercontact 

Project VonderBuur

Dit project is in 2015 gestart omdat we steeds vaker hoorden van senioren die graag zo lang mogelijk in ons mooie Vonderkwartier willen blijven wonen, maar hiervoor wel graag een contactpersoon in de wijk of in de straat (een VonderBuur) zouden willen hebben, bij wie ze terecht kunnen met vragen. Iedereen die even een extra steuntje in de rug kan gebruiken, om wat voor reden dan ook, kan een beroep doen op zo’n VonderBuur.
Wilt u hier meer over weten? Klik dan op deze link: ……….. lees meer

Seniorendagen 2015 en 2017

Eén keer in de twee jaar vindt er een seniorendag plaats. Klik op de link voor een impressie:  Seniorendag  2 oktober 2015  en Seniorendag 6 oktober 2017. Het thema van deze laatste seniorendag was “Gezond ouder worden”.

Visie van de Werkgroep Senioren
Klik op de link Visiedocument Seniorenbeleid Vonderkwartier (februari 2017)  voor de insteek die de Werkgroep Senioren Vonderkwartier heeft gekozen.

Berichten van de Werkgroep VonderXL

Samen Op Stap: bezoek aan synagoge 4 juli, 2021

 Op donderdag 22 juli a.s, 12:00- 13:30 uur, organiseert de Werkgroep VonderXL een excursie naar de Eindhovense joodse synagoge, sinds 1958 gevestigd in onze wijk in de Hendrik Casimirstraat, toen de oude synagoge in de Kerkstraat moest worden afgebroken. Gastheer en gastvrouw zijn rabbijn Simcha Steinberg en zijn vrouw Rina. Een mooie gelegenheid ook om wat meer aan de weet te komen over de joodse gemeenschap van Eindhoven…..én haar bewogen verleden.

Verzamelen op het Lodewijk Napoleonplein om 12:00 uur, na afloop van het koffie-uurtje. Vandaar te voet naar de vlakbij gelegen Hendrik Casimirstraat. Koffie/thee na afloop in de synagoge. Geen speciale kosten.

Aanmelden bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com.

Van de werkgroep VonderXL: Persoonsalarmering? Wie is geïnteresseerd? 6 december, 2020

Ouderen kiezen er steeds vaker voor – al dan niet noodgedwongen – om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Belangrijk is dan, vooral voor alleenstaande ouderen, dat zij in voorkomende gevallen – een ongeluk zit in een klein hoekje – snel kunnen rekenen op hulp.

De laatste jaren wordt de markt overspoeld met allerlei vormen van persoonsalarmering, welke op die behoefte inhaken. Vaak echter zie je door de bomen het bos niet meer.

Welk systeem het meest geschikt is, is afhankelijk van allerlei factoren: Tegen welke risico’s wilt u zich indekken? Hebt u familieleden en/of vrienden waarop u eventueel kunt terugvallen? Wat zijn uw financiële mogelijkheden? Enzovoort.

De Werkgroep VonderXL is momenteel bezig de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en op een rijtje te zetten. Vooralsnog heeft de werkgroep twee vragen aan u:

 1. Wie heeft er al ervaring met een of andere vorm van persoonsalarmering?
 2. Wie is geïnteresseerd om in de toekomst gebruik te gaan maken van persoonsalarmering?

Reacties of vragen? Neem contact op met: vonderXL@vonderkwartier.nl

Oproep: vrijwilligers gezocht voor koffie-uurtje VonderXL 4 oktober, 2020

Na het succes van de zomeractiviteiten voor 55-plussers, waarbij met name het koffie-uurtje op donderdag van 10:30-12:00 uur een voltreffer was, heeft de Werkgroep VonderXL besloten om dit wekelijkse uurtje na 8 oktober voor onbepaalde tijd voort te zetten. Met de uitbater van ’t Vonderke zijn daarover afspraken gemaakt. Bedoeling is nu om te gaan werken met vrijwilligers, van wie er bovendien enkelen het diploma Sociale Hygiene op zak hebben. Daardoor kan Frank worden ontlast en kunnen de prijzen wat lager uitvallen.

Een aantal vrijwilligers heeft zich intussen al gemeld, maar hoe meer mensen er meedoen hoe beter, zodat er gerouleerd kan worden, bijvoorbeeld 2 vrijwilligers per keer, 1x per vier weken.  Wat houdt het werk in? Het koffiezetapparaat aanzetten, controleren of de verwarming en de ventilatie werken, na afloop alles opruimen en netjes achterlaten.

Belangrijk – ja zelfs noodzakelijk, wanneer Frank zelf er niet is – is dat er altijd iemand aanwezig is onder de vrijwilligers die in het bezit is van het zgn. diploma Sociale Hygiëne. Bij het vak Sociale Hygiëne leer je hoe je het best in actie kunt komen in bepaalde situaties. Een spoedcursus Sociale Hygiene duurt 1 dag en wordt afgerond met een examen.

Op dit moment is de vraag: zijn er gegadigden die de spoedcursus Sociale Hygiëne hebben gevolgd of willen volgen, en die vervolgens af en toe op donderdag aanwezig willen zijn? Het mooiste zou zijn, wanneer er minimaal 4 mensen bereid zijn, zodat ook zij kunnen rouleren: 1x per maand op donderdag van 10:30 tot 12:00 uur.

Voor meer informatie en/of reactie, neem contact op met Nell Engberts (ook als je gewoon vrijwilliger wilt zijn zónder cursus Sociale Hygiëne): nell.engberts50@gmail.com, 040-2693264 / 06-43167742. Samen op Stap oktober 2020: Rondleiding Stadswandelpark en lunch Parktheater 4 oktober, 2020

Het Stadswandelpark ….wie kent het niet, dit onvervalst stukje natuur en cultuur in hartje Eindhoven? Met zijn typische padenstructuur, een afwisseling van rechte en gebogen tracés, zijn grote diversiteit aan bomen en planten en, niet te vergeten, de vele sculpturen. Al jaren wordt er volop gerecreëerd en genoten. Alleszins dus de moeite van een bezoekje en rondleiding waard.

Het park kwam tot stand in de eerste helft van de vorige eeuw. Veel aandacht was er in die tijd voor parken en plantsoenen, die gezien werden als de ‘groene longen’ van Eindhoven als groeiende industriële stad. Tientallen hectaren aan groenvoorzieningen, waaronder dus het Stadswandelpark, ontstonden toen in Groot Eindhoven, de fusiegemeente die in 1920 was ontstaan na samenvoeging van Gestel, Stratum, Strijp, Woensel, Tongelre en Eindhoven. Het park kreeg al snel een extra uitbreiding, toen de gemeente in 1929 het terrein van het latere Parktheater aankocht, tot dan toe eigendom van de zusters Ursulinen. Het pand Sancta Ursula werd als tijdelijk gemeentehuis ingericht en de tuin werd grotendeels bij het park getrokken. In 1931 kreeg het park zijn definitieve naam: Stadswandelpark, eenvoudiger kan haast niet.

Nog in de jaren vóór de oorlog werden er twee belangrijke monumenten toegevoegd aan het park: het Radiomonument en de Sterrenwacht. Het Radiomonument, bestaande uit het beeld van een roepende vrouw in de ruimte, herinnert aan de eerste radioverbinding van Nederland met het toenmalige Nederlands Indië, op 11 maart 1927, tot stand gekomen dankzij het Philipslaboratorium. De feestelijke onthulling door prinses Juliana vond plaats op 28 november 1936.

Op dezelfde dag legde haar verloofde prins Bernhard de eerste steen voor de Sterrenwacht, een geschenk van Anton Philips aan de bevolking van Eindhoven.

Ook na de oorlog veranderde er nogal wat aan het park. Het Stadspaviljoen – een voormalig koetshuis gebouwd omstreeks 1879 – kreeg zijn huidige horeca-bestemming en zou jarenlang in de volksmond bekend staan als ‘de gezellige huiskamer van Eindhoven’. Verder kwam er een muziekkiosk, later vervangen door de huidige Wim van Doorne Muziekkoepel. En – niet onbelangrijk – op de plaats van het eerder vermelde pand Sancta Ursula verrees in 1964 de nieuwe stadsschouwburg, het huidige Parktheater.

Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Eindhoven in 1982 werd besloten om van het Stadswandelpark een permanent beeldenpark te maken. Liefst 27 sculpturen zijn er vanaf begin jaren 80 geplaatst, zowel figuratief als abstract, en gemaakt van diverse materialen (aluminium, brons, staal, beton, graniet enz.)

Kortom, het Stadswandelpark draagt niet alleen bij aan respect voor de natuur, maar is ook op allerlei manieren verbonden met de geschiedenis en cultuur van Eindhoven.

Komende maand oktober willen we er in het kader van S.O.S. (Samen-op-Stap) een kijkje gaan nemen, met een wandeling langs en toelichting bij alle 27 beelden. Daarop aansluitend gaan we genieten van een heerlijke lunch in het Parktheater, waar voor ons een aparte hoek wordt gereserveerd. Bent u ook van de partij?

Wanneer:

Dinsdag 20 oktober a.s., 11:00 – 14:00 uur

Waar

Stadswandelpark Eindhoven, gevolgd door lunch in Restaurant Smaaktheater Dertien van Parktheater, bestaande uit soep van de dag, koffie/cappuccino/thee/melk, gekookt ei, broodje ham/kaas/kroket.

Kosten:

€ 6,00 p.p. , inclusief lunch + boekje met uitleg over beeldentuin Stadswandelpark

Opgeven:

Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging met nadere details per e-mail) of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.

Belangrijk: vanwege de geldende coronavoorschriften m.b.t. sociale afstand en groepsgrootte, met name in het restaurant van het Parktheater, hebben we het maximum aantal deelnemers moeten stellen op 20. Voor deelname geldt de volgorde van aanmelding. Zodra het aantal van 20 bereikt is, treedt een wachtlijst in werking.

Zomeractiviteiten voor 55-plussers groot succes 6 september, 2020

Wie had gedacht dat de dit jaar voor het eerst georganiseerde zomeractiviteiten voor 55-plussers zo geweldig zouden uitpakken? De twijfel en scepsis waren groot aanvankelijk, vooral toen de oorspronkelijke veelbelovende plannen vanwege de coronamaatregelen in de prullenmand belandden. We moesten rekening houden met de verplichte anderhalve meter afstand. Ook moesten we noodgedwongen kiezen voor activiteiten in of vlakbij de wijk, zodat geen gebruik hoefde te worden gemaakt van gezamenlijk vervoer.

Nu achteraf gezien is het allemaal reuze meegevallen, en dat is dan nog zacht uitgedrukt.

Koffie-uurtje

Het wekelijkse koffie-uurtje, met koffie-en-gebak, elke donderdag van 10:30- 12:00 uur op het buitenterras van buurtcafé ’t Vonderke aan het Lodewijk Napoleonplein, was een schot in de roos. Met dank aan beheerder Frank Aelmans, die, heel loyaal, bereid was om speciaal voor dit buurtinitiatief zijn zaak op de donderdagochtend open te gooien. Vanaf de eerste keer, donderdag 18 juni, was de opkomst buiten verwachting. Steevast waren zo’n 25-30 wijkbewoners van de partij, met zelfs een paar uitschieters naar boven. De weersomstandigheden werkten natuurlijk geweldig mee; pas de vorige week vielen de eerste spatjes regen. Voor verschillenden werd de donderdag zo een dag om naar uit te zien. Dit alles onder het motto: elkaar ontmoeten en bijpraten, en de laatste nieuwtjes uitwisselen. Prachtig toch dat dit in onze wijk mogelijk is!

Doe-activiteiten

Naast dit wekelijkse koffie-uurtje waren er de tweewekelijkse doe-activiteiten, eveneens op donderdag en aansluitend op het koffie-uurtje, en gevolgd door een bescheiden lunch in de vorm van belegde broodjes of pizza.

Drie van de zes activiteiten waren speciaal opgezet om de wijk en de omgeving beter te leren kennen: een wandeling (met uitleg) naar en in het nabijgelegen Genderpark, een puzzeltocht door de wijk en een quiz over de geschiedenis en allerlei wetenswaardigheden van het Vonderkwartier. Twee keer konden liefhebbers zich geestelijk en lichamelijk uitleven in respectievelijk stoelyoga (in een grote kring in het Genderpark onder leiding van Tim Walraven) en jeu de boules (op het Lodewijk Napoleonplein, georganiseerd door Jan van Dael, met een dames- en herenteam, waarbij de dames moeiteloos aan het langste eind trokken).

Heel speciaal en een van de hoogtepunten was het optreden, op donderdag 20 augustus, van ‘onze eigen’ troubadour-chansonnier Luc Vaesen, woonachtig in het Vonderkwartier maar regelmatig te zien en te horen in de media en inmiddels bekend in tal van Europese steden. Voor ons en voor de bewoners van Stadsverpleeghuis Vonderhof had hij De Marskramer uit de kast gehaald, een mobiele muzikale en theatrale walkact. Nadat hij zich met accordeon en bolderwagen op het Lodewijk Napoleonplein had gemeld troonde hij, musicerend en zingend als de rattenvanger van Hamelen, de aanwezigen mee naar het nabijgelegen Vonderhof, waar de bewoners zich intussen al op de balkons en buiten in de zon langs het plein hadden geïnstalleerd. Met een mengeling van pakkende evergreens – zoals het Dorp, de Smokkelaar en Ach Margrietje – en uit het hart geschreven eigen nummers wist hij het publiek in de juiste stemming te brengen, waarbij hij de interactie niet schuwde en als een ware marskramer zijn waar wist te slijten, met humor en hilariteit, met muziek, zang en melancholie. Iedereen genoot met volle teugen.

Hoe verder na 10 september?

Nu de zomeractiviteiten na ongeveer vier maanden ten einde lopen – donderdag 10 september a.s. is er officieel voor de laatste keer een koffie-uurtje – rijst de vraag: moeten we het hierbij laten? Dat zou jammer zijn, gezien de positieve ervaringen tot nu toe.

De Werkgroep VonderXl heeft daarom besloten om het wekelijks koffie-uurtje van 10:30 – 12:00 uur in elk geval tot en met donderdag 1 oktober te laten doorgaan. Zij het wel op eigen kosten. Het gereduceerde tarief van € 1,50 voor koffie-met-gebak was de afgelopen maanden slechts mogelijk vanwege de financiële steun van het Oranje Fonds.

Onderzocht wordt intussen of en onder welke voorwaarden ook na 1 oktober het wekelijks koffie-uurtje kan worden voortgezet. Idee is bijvoorbeeld om met vrijwilligers te gaan werken die de spoedcursus Sociale Hygiëne hebben gevolgd of willen volgen, zodat Frank Aelmans van ’t Vonderke kan worden ontlast. Meer daarover later.

Update zomeractiviteiten voor 55-plussers Vonderkwartier 5 juli, 2020

De Werkgroep VonderXL organiseert dit jaar in de maanden juni t/m september een aantal activiteiten die speciaal bedoeld zijn  voor 55-plussers uit de wijk. Dit met dank aan het Oranje Fonds, dat samen met twee andere fondsen, een budget beschikbaar heeft gesteld voor ‘Vakantieactiviteiten voor Ouderen’. De eerder geplande zomeractiviteiten zijn vanwege de coronamaatregelen vervangen dan wel drastisch bijgesteld. Er is rekening gehouden met de verplichte anderhalve meter afstand. Ook is gekozen voor activiteiten in of vlakbij de wijk, zodat geen gebruik hoeft te worden gemaakt van gezamenlijk vervoer.

WAT en WANNEER?

KOFFIE-UURTJE – ELKE DONDERDAG
De eerste en tevens meest verbindende activiteit is heel simpel van opzet: elke donderdag, vanaf 18 juni t/m 10 september, een KOFFIE-UURTJE voor 55-plussers uit de wijk op het terras van buurtcafé ’t Vonderke aan het Lodewijk Napoleonplein (bij slecht weer: binnen), van 10:30 – 12:00 uur.

Reeds  na drie donderdagen bleek dit koffie-uurtje een voltreffer te zijn: drie keer achter elkaar telkens weer een geweldige opkomst, mede ook vanwege de zomerse weersomstandigheden. Een ongekend succes dus! En een aanrader, voor de komende weken, vaar alle 55-plussers uit de wijk om elkaar te ontmoeten en bij te praten, onder het genot van koffie-met-gebak.

ANDERE ACTIVITEITEN
Behalve het wekelijks koffie-uurtje heeft de werkgroep vijf ‘echte’ activiteiten georganiseerd, eveneens op donderdag, echter pas vanaf 25 juni t/m 20 augustus, telkens om de twee weken. Ze beginnen dan na het koffie-uurtje, omstreeks 11:30 uur, en eindigen steevast met een lunch.

De eerste van de geplande activiteiten, een wandeling (met uitleg) naar en in het Genderpark, heeft inmiddels plaatsgevonden op donderdag 25 juni, bij een temperatuur van zo’n 32 graden. Onze gidsen waren Harrie Janssen en Alfredo Verboom. Harrie Janssen is trekker van de Werkgroep Kwaliteit Openbare Ruimte, weet alles van de geschiedenis van de wijk en kan er urenlang over vertellen. Alfredo Verboom is beleidsadviseur Milieu voor de gemeente en was een kleine tien jaar geleden, toen het Genderpark opnieuw werd ingericht, projectleider van dit project. In de koelte van de schaduw vertelde hij ons, aan de hand van een groot aantal meegebrachte schetsen en foto’s, hoe het park een groen gebied is geworden met een meanderende Gender en dat daarvoor verontreinigingen in waterbodem en grond moesten worden gesaneerd, en de Karel Martelweg als doorgaande weg moest verdwijnen. Heel interessant!

Voor de komende weken staan nog de volgende activiteiten op het programma:

Donderdag 9 juli:                     PUZZELTOCHT (wijk beter leren kennen)

                                  verrassingstocht in 2-tallen (prijs voor winnend team)

Donderdag 23 juli:                   STOELYOGA (in de openlucht)

                                                onder leiding van Tim Walraven

Donderdag 6 augustus:            PUBQUIZ

                                                …….’raden maar’…….

Donderdag 20 augustus:             OPTREDEN van troubadour-chansonnier Luc Vaesen

                                                met act De Marskramer

 

KOSTEN

Dankzij de financiële steun van het Oranje Fonds geldt, zowel voor koffie-met-gebak als voor deelname aan een activiteit (incl. lunch), een eigen bijdrage van slechts € 1,50.

AANMELDEN

Kan via vonderXL@vonderkwartier.nl of telefonisch 040-2511104 (Kees Scheffers), maar is NIET verplicht

 

Aangepaste zomeractiviteiten voor 55-plussers Vonderkwartier 7 juni, 2020

Grijp uw kans om in deze tijd van coronacrisis actief te blijven en contacten met andere wijkbewoners te onderhouden

In de komende maanden juni t/m september gaat de Werkgroep VonderXL een aantal activiteiten opzetten, bedoeld voor 55-plussers uit de wijk. Het initiatief is gefaciliteerd door het Oranje Fonds, dat samen met twee andere fondsen dit jaar een budget beschikbaar heeft gesteld voor ‘Vakantieactiviteiten voor Ouderen’. Het geld dient om deze zomer samen met 55-plussers groepsactiviteiten te organiseren, zodat zij hun sociale netwerk kunnen blijven onderhouden en actief kunnen blijven. Uiterst actueel dus in deze corona-tijd en vooral nu er sinds 1 juni “weer iets meer mag”.

Maar de coronacrisis gooide intussen ook nogal wat roet in het eten. De activiteiten die al in een vroeg stadium concreet waren uitgewerkt – voorwaarde voor de subsidie van het Oranje Fonds – bleken practisch geen van alle de toets van de inmiddels afgekondigde coronamaatregelen te kunnen doorstaan.

De Werkgroep VonderXL, aangevuld met een aantal creatieve wijkgenoten, is toen meteen aan de slag gegaan om de activiteiten ‘om te bouwen’ en corona-proof te maken. Waarbij met name de anderhalve meter afstand cruciaal was.

Het nieuwe plan zoals het er nu ligt ziet er veelbelovend uit. Gekozen is nu voor activiteiten in of vlakbij de wijk, zodat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van gezamenlijk vervoer. Dit laatste zou gemakkelijk als onveilig ervaren kunnen worden.

 

WAT en WANNEER?

Koffie-uurtje
De eerste en tevens meest verbindende activiteit is heel simpel van opzet: elke donderdag, vanaf 18 juni t/m 10 september,  een koffie-uurtje voor 55-plussers uit de wijk op het terras van buurtcafé ’t Vonderke aan het Lodewijk Napoleonplein (bij slecht weer: binnen, mits 1,5 meter afstand). Elkaar ontmoeten en bijpraten, van 10:30 – 12:00 uur, onder het genot van koffie-met-gebak. Een wekelijks koffie-uurtje biedt structuur en vastigheid nu die vanwege de coronacrisis mogelijk zijn weggevallen. Vooral alleenwonenden hebben minder contacten door corona, maar ook oppas-dagen en andere vaste activiteiten zijn vaak komen te vervallen. Het ontmoetingsmoment op donderdag kan dan iets zijn om naar uit te kijken in een verder vrije week.

‘Echte activiteiten’
Behalve het wekelijks koffie-uurtje organiseert de werkgroep vijf ‘echte’ activiteiten. Deze vinden eveneens op donderdag plaats, echter pas vanaf 25 juni t/m 20 augustus, telkens om de twee weken. Ze beginnen dan na het koffie-uurtje, omstreeks 11:30 uur, en eindigen steevast met een lunch.

Donderdag 25 juni:           WANDELING naar en in Genderpark

Donderdag 9 juli:              PUZZELTOCHT (wijk beter leren kennen)

Donderdag 23 juli:            SENIORENYOGA (in de openlucht)

Donderdag 6 augustus:      PUBQUIZ

Donderdag 20 augustus:    OPTREDEN ZANGER uit de wijk

 

KOSTEN

Dankzij de financiële steun van het Oranje Fonds  geldt zowel voor koffie-met-gebak als voor deelname aan een activiteit (incl. lunch) slechts een bescheiden eigen bijdrage.

AANMELDEN

Kan via vonderXL@vonderkwartier.nl of telefonisch 040-2511104 (Kees Scheffers), maar is NIET verplicht.

Corona-proof zomeractiviteiten 55-plussers Vonderkwartier 3 mei, 2020

Samen op Stap

Tot voor kort organiseerde de werkgroep VonderXL elke maand onder het motto ‘Samen op Stap’ (S.O.S.) een uitje waarbij wijkbewoners, met name 55-plussers, elkaar op een ontspannen en gezellige manier konden ontmoeten. Helaas hebben wij die, door het coronavirus en de overheidsmaatregelen als gevolg daarvan, stop moeten zetten. Althans voorlopig, al is daar momenteel weinig over te zeggen. Maar zodra het corona-tij keert – en hopelijk is dat heel snel – komen we weer met nieuwe plannen. U blijft op de hoogte.

Activiteiten tijdens de zomermaanden

Intussen echter is ons een uitgelezen kans in de schoot geworpen om tijdens de komende zomermaanden een aantal interessante activiteiten voor ouderen te organiseren. Zoals bekend is de zomervakantie voor veel ouderen sowieso al vaak een stille en eenzame periode, ook zónder coronacrisis, omdat buren, kinderen en kleinkinderen dan met vakantie gaan en er bovendien weinig of niets voor ouderen gedaan wordt. Het is een algemeen verschijnsel, ook voor onze wijk, waar in elk geval de ‘reguliere’ S.O.S.-activiteiten van de Werkgroep VonderXL gedurende die maanden stilliggen.

Het Oranje Fonds heeft daarom, samen met het RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo, een budget van drie ton beschikbaar gesteld, onder het motto Impuls Vakantieactiviteiten Samen Ouder. Het geld is uitsluitend bedoeld om dit jaar in de grote vakantieperiode samen met de ouderen groepsactiviteiten te organiseren zodat zij hun sociale netwerk kunnen blijven onderhouden en actief kunnen blijven.

Daarbij golden als voorwaarden:

 • De extra activiteiten moeten gericht zijn op continuïteit van het reguliere jaarprogramma;
 • Het vakantieprogramma bestaat uit minimaal 6 groepsactiviteiten voor ouderen, verspreid over de maanden juni, juli, augustus en september 2020;
 • Vrijwilligers dienen een prominente rol te spelen in de uitvoering:
 • Een redelijke eigen bijdrage, al dan niet in nature, strekt tot aanbeveling.

Zomerplannen Samen op Stap

De Werkgroep VonderXL vond dit een aantrekkelijk aanbod, want een ideale kans om iets extra’s te doen voor onze ouderen. Een speciaal samengestelde zomerwerkgroep, bestaande uit Nell Engberts, Leny Westeijn, Ad van Oostrum en Geert Roijmans, diende daarop begin februari een projectplan in, waarin de volgende zomeractiviteiten werden opgevoerd:

1.     Natuurwandeltocht met daarna een kopje koffie, Hut van Mie Pils:

do 18 juni

2.     Wandeling met lunch, terrein GGzE

wo 8 juli

3.     Met de bus naar en rondvaart in Den Bosch

do 16 juli

4.     Genneperpark, bezoek boerderij + terrasje bij de boerderij

di 28 juli

5.     Met de bus naar en rondvaart in de Biesbosch, met lunch

wo 12 aug

6.     Genneperpark, midgetgolfen en lunchen

do 20 aug

7.     Bezoek aan Airport Eindhoven (rondleiding en ‘terrasje’)

wo 2 sept

8.     Bezoek aan Dafmuseum of Philps-museum incl rondleiding

do 10 sept

 

Eind april kwam het bericht dat onze aanvraag was gehonoreerd en dat we zouden kunnen rekenen op een subsidie van maximaal € 3000. Tot zover dus geen vuiltje aan de lucht.

 

Oproep: aanpassen zomerplannen

Maar nu ons probleem. Want wat is het geval? Zoals gezegd is het projectplan met alle bovengenoemde activiteiten door de zomerwerkgroep reeds begin februari opgesteld. De corona-crisis was toen nog een ver-van-mijn-bed-show, zowel letterlijk als figuurlijk. Maar intussen weten we beter.

Eerste en grootste uitdaging is nu dan ook om alle bovenstaande activiteiten zodanig aan te passen dat ze corona-proof zijn. Waarbij dus een veilige onderlinge afstand van anderhalve meter gegarandeerd kan worden.

Wie heeft daar ideeën over? …. zo luidt onze oproep aan alle creatieve geesten onder u. Of misschien hebt u wel heel andere interessante activiteiten in petto dan de hierboven vermelde. De subsidiegever heeft al laten weten heel soepel met aanpassingen en alternatieve voorstellen te zullen omgaan.

Kortom, kunt u ons ideeën aan de hand doen of wilt u ons anderszins helpen bij het ‘verbouwen’ van één of meer activiteiten tot een anderhalve meter activiteit, neem dan contact op met voorzitter Nell Engberts: nell.engberts50@gmail.com / 06 43 16 77 42.

 

Tot slot…iets meer over onze subsidiegever. Het Oranje Fonds wil bouwen aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Samen op Stap: rondleiding Stadswandelpark 1 maart, 2020

Het Stadswandelpark …. wie kent het niet, dit onvervalst stukje natuur en cultuur in hartje Eindhoven? Met zijn typische padenstructuur, een afwisseling van rechte en gebogen tracés, zijn grote diversiteit aan bomen en planten en, niet te vergeten, de vele sculpturen. Al jaren wordt er volop gerecreëerd en genoten. Alleszins dus de moeite van een bezoekje en rondleiding waard.

Het park kwam tot stand in de eerste helft van de vorige eeuw. Veel aandacht was er in die tijd voor parken en plantsoenen, die gezien werden als de ‘groene longen’ van Eindhoven als groeiende industriële stad. Tientallen hectaren aan groenvoorzieningen, waaronder dus het Stadswandelpark, ontstonden toen in Groot Eindhoven, de fusiegemeente die in 1920 was ontstaan na samenvoeging van Gestel, Stratum, Strijp, Woensel, Tongelre en Eindhoven. Het park kreeg al snel een extra uitbreiding, toen de gemeente in 1929 het terrein van het latere Parktheater aankocht, tot dan toe eigendom van de zusters Ursulinen. Het pand Sancta Ursula werd als tijdelijk gemeentehuis ingericht en de tuin werd grotendeels bij het park getrokken. In 1931 kreeg het park zijn definitieve naam: Stadswandelpark, eenvoudiger kan haast niet.

Nog in de jaren vóór de oorlog werden er twee belangrijke monumenten toegevoegd aan het park: het Radiomonument en de Sterrenwacht. Het Radiomonument, bestaande uit het beeld van een roepende vrouw in de ruimte, herinnert aan de eerste radioverbinding van Nederland met het toenmalige Nederlands Indië, op 11 maart 1927, tot stand gekomen dankzij het Philipslaboratorium. De feestelijke onthulling door prinses Juliana vond plaats op 28 november 1936.

Op dezelfde dag legde haar verloofde prins Bernhard de eerste steen voor de Sterrenwacht, een geschenk van Anton Philips aan de bevolking van Eindhoven.

Ook na de oorlog veranderde er nogal wat aan het park. Het Stadspaviljoen – een voormalig koetshuis gebouwd omstreeks 1879 – kreeg zijn huidige horeca-bestemming en zou jarenlang in de volksmond bekend staan als ‘de gezellige huiskamer van Eindhoven’. Verder kwam er een muziekkiosk, later vervangen door de huidige Wim van Doorne Muziekkoepel. En – niet onbelangrijk – op de plaats van het eerder vermelde pand Sancta Ursula verrees in 1964 de nieuwe stadsschouwburg, voorloper van het huidige Parktheater.

Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Eindhoven in 1982 werd besloten om van het Stadswandelpark een permanent beeldenpark te maken. Liefst 27 sculpturen zijn er vanaf begin jaren 80 geplaatst, zowel figuratief als abstract, en gemaakt van diverse materialen (aluminium, brons, staal, beton, graniet enz.)

Kortom, het Stadswandelpark draagt niet alleen bij aan respect voor de natuur, maar is ook op allerlei manieren verbonden met de geschiedenis en cultuur van Eindhoven.

De komende maand maart willen we er in het kader van S.O.S. (Samen-op-Stap) een kijkje gaan nemen, met een wandeling langs en toelichting bij alle 27 beelden, maar……. daaraan voorafgaand willen we eerst genieten van een heerlijke lunch in het Parktheater, waar voor ons een aparte hoek wordt gereserveerd. Bent u ook van de partij?

Wanneer:

Woensdag 18 maart a.s., 12:00 – 14:00 uur

Waar: 

Restaurant Smaaktheater Dertien van Parktheater (lunch om 12:00 uur), gevolgd door rondleiding Stadswandelpark.

Kosten:

€ 6,00 p.p. , inclusief lunch + boekje met uitleg over beeldentuin Stadswandelpark

Opgeven:

Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging met nadere details per e-mail) of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.