Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Wie zijn we?

Deze seniorenwerkgroep is opgericht om eenzaamheid onder senioren te verkleinen door hen te informeren én activeren m.b.t. wijkactiviteiten. Met het ouder worden komen er soms wat beperkingen, maar dat hoeft deelname aan deze activiteiten, mits enige ondersteuning geboden wordt, niet in de weg te staan. De werkgroep bestaat momenteel uit: Nell Engberts, Leonie Hendriks, Peter Klaver, Kees Scheffers, en Leny Westeijn (mei 2022).

v.l.n.r. Kees, Leonie, Nell, Peter en Don

Ideeën, suggesties en nieuwe vrijwilligers (zowel oudere als jongere senioren) voor deze werkgroep zijn welkom op VonderXL@vonderkwartier.nl.

Wat doen we?

We willen de 55+’ers uit de wijk betrekken bij wijkactiviteiten, maar ook helpen om de juiste ondersteuning te vinden zodat zij zo lang mogelijk in de wijk kunnen blijven wonen. Dit doen we onder andere door de volgende activiteiten:

Algemeen

 • Wandelgroep op maandagavond van 19.30 – 21.00 uur, vanaf Prins Alexanderstraat 17.
 • Digitale nieuwsbrief voor 55+’ers, 1 keer per kwartaal (desgewenst ook papieren editie).
 • Overleg met seniorenwerkgroepen uit andere wijken van Eindhoven.
 • Organisatie Seniorendag (1 x per 2 jaar).
 • Inventarisatie behoefte 55+’ers in de wijk t.b.v. nieuwe activiteiten.

Wil je mee wandelen of ook de nieuwsbrief ontvangen, mail ons dan via VonderXL@vonderkwartier.nl. Over onze andere activiteiten vind je meer in onderstaande nieuwsberichten:

Eerdere activiteiten werkgroep

 • Muziekproject Carmina Burana;
 • Seniorendagen 2015 en 2017
 • Wijkavond 55+ ers maart 2017

Muziekproject Carmina Burana

Is in 2016 opgestart met als doel om jong en oud in de wijk met elkaar te verbinden.
De uitvoeringen van de Carmina Burana vonden plaats op zaterdag 17 juni 2017 in het Parktheater en op zaterdag 15 juli 2017 op het Lodewijk Napoleonplein in Eindhoven.
Meer informatie, kijk op de voorpagina van de website: Project Carmina Burana.

Carmina Burana repetitie
Carmina Burana repetitie

Schermenproject

Is in september 2015 van start gegaan vanuit het idee dat het goed is als ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ouderen gaan meestal pas denken aan het treffen van voorzieningen op het moment dat zij problemen ondervinden bij het zelfstandig blijven wonen. Het schermenproject wil in de wijk het Vonderkwartier nú al zaken regelen die misschien pas later nodig zijn. Uit buurtonderzoeken in 2012 en 2015 bleek dat veel senioren problemen verwachten in de toekomst met betrekking tot hun gezondheid/mobiliteit en dat zij bang zijn voor eenzaamheid.
Het schermenproject wil op een aantal manieren hierop inspelen :

 • Via een besloten netwerk op internet kunnen alle senioren in de wijk met elkaar verbonden worden d.m.v. hun computer, laptop of tablet in een zgn. ‘community’;
 • De leden van deze community kunnen inloggen op het beeldschermspreekuur van Lokaal+ (Summa Collega) en in de toekomst ook van professionele hulpverleners (artsen/thuiszorg/wijkverpleging) en vrijwilligers van het project VonderBuur;
 • Binnen de community kan ook een alarmeringssysteem worden opgezet;
 • Leden van de community kunnen elkaar uitnodigen voor gemeenschappelijke activiteiten (“wie heeft er zin om mee te gaan naar de film/schouwburg?”) of bijvoorbeeld een eetclub opstarten;
 • Men kan elkaar attenderen op leuke/zinvolle activiteiten;
 • Men kan met elkaar relevante informatie uitwisselen

Nu horen we u al zeggen dat de combinatie ‘ouderen en computers’ problematisch kan zijn, maar uit onze onderzoeken blijkt dat de overgrote meerderheid van de senioren al beschikt over een computer en hier al veel mee doet (mailen/ skypen/ internetbankieren). Voor die mensen die nog niet met een computer/tablet overweg kunnen, wordt er samengewerkt met Lokaal+ van het Summa Collega om dit aan senioren te leren.
Meer informatie, klik op de link: presentatie schermenproject: digitaal Vondercontact 

Project VonderBuur

Dit project is in 2015 gestart omdat we steeds vaker hoorden van senioren die graag zo lang mogelijk in ons mooie Vonderkwartier willen blijven wonen, maar hiervoor wel graag een contactpersoon in de wijk of in de straat (een VonderBuur) zouden willen hebben, bij wie ze terecht kunnen met vragen. Iedereen die even een extra steuntje in de rug kan gebruiken, om wat voor reden dan ook, kan een beroep doen op zo’n VonderBuur.
Wilt u hier meer over weten? Klik dan op deze link: ……….. lees meer

Seniorendagen 2015 en 2017

Eén keer in de twee jaar vindt er een seniorendag plaats. Klik op de link voor een impressie:  Seniorendag  2 oktober 2015  en Seniorendag 6 oktober 2017. Het thema van deze laatste seniorendag was “Gezond ouder worden”.

Visie van de Werkgroep Senioren
Klik op de link Visiedocument Seniorenbeleid Vonderkwartier (februari 2017)  voor de insteek die de Werkgroep Senioren Vonderkwartier heeft gekozen.

Berichten van de Werkgroep VonderXL

Samen op Stap 13 oktober: klassiek lunchpauzeconcert 2 oktober, 2022

Een lunchpauzeconcert…..heerlijk om mee te maken: letterlijk en figuurlijk. Midden op de dag een uurtje tot rust komen bij een fijn concert in de Grote Zaal van het Muziekgebouw. Dát breekt pas lekker de dag!

Vandaar deze uitnodiging voor een openbare repetitie van de Philharmonie Zuidnederland op donderdag 13 oktober a.s. Onder leiding van Erik Bosgraaf worden stukken gespeeld uit De Vier Jaargetijden, een cyclus van vier vioolconcerten van Antonio Vivaldi. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, toen we abusievelijk meldden dat stukken uit de Vijfde Symfonie van Mahler zouden worden gespeeld.

De Vier Jaargetijden van Vivaldi is een van de populairste werken uit de klassieke muziek.

Voor wie vindt dat een lunchpauzeconcert niet compleet is zonder een lekkere lunch, kan na het concert eventueel – op eigen kosten – genieten van een smaakvolle huisgemaakte soep en/of lekker vers brood in Grand Café Meneer Philips, gelegen direct naast het Muziekgebouw

WANNEER:   Donderdag 13 oktober a.s., 12:30 – 13:30 uur

WAAR:         Muziekgebouw Eindhoven (Grote Zaal)

KOSTEN:      € 4,-

OPGEVEN: Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.

Wie zich aanmeldt per e-mail, ontvangt een bevestiging en daags vóór het concert nadere details over wijze van verzamelen e.d.

De kosten voor het concert (€ 4) kunnen op de dag zelf worden verrekend met Peter, die het benodigde aantal kaartjes aan de kassa zal kopen.

Indien iemand na opgave onverhoopt moet annuleren, dient dit uiterlijk daags tevoren te gebeuren. Eenmaal gekochte kaartjes dienen met Peter te worden verrekend, liefst gepast.

Samen Op Stap 29 september: Wandeling door De Bergen 4 september, 2022

Voordat u op het verkeerde spoor zit…..het gaat hier niet om halsbrekende toeren langs diepe ravijnen, wel om een ontspannende rondgang door een interessante wijk van onze stad, vlakbij gelegen in het stadsdeel Centrum.

De oorsprong van de naam De Bergen slaat op het woord zelf: dit deel van het centrum, net ten zuidwesten van het kernwinkelgebied, is gebouwd op enkele zandheuvels. In sommige straten zijn dan ook kleine hoogteverschillen waar te nemen. De belangrijkste straten in deze wijk zijn Kleine Berg, Grote Berg en Bergstraat. Ook het Wilhelminaplein neemt een belangrijke plaats in. De wijk kenmerkt zich door diverse (eet)cafés en artistieke kunst-, boek- en antiekwinkeltjes.

De wijk is een van de oudste van Eindhoven en is tijdens de oorlog grotendeels gespaard gebleven; zodoende beschikt zij over veel karakteristieke woonhuizen en straatjes.

Ook het gedeelte ten zuiden van de Grote Berg behoort nog tot De Bergen. Daar is onder meer de brandweerkazerne gevestigd en is er verder veel nieuwe ‘hoogbouw’. In het zuidoosten scheidt de Dommel in het Anne Frankplantsoen de wijk De Bergen van de villawijk De Elzent.

Een wandeling door het gebied van De Bergen, waar veel gebeurd is en waarover ook veel te vertellen valt, loont daarom alleszins de moeite.

Onze gids is Eduard Scheel, vrijwilliger bij “Eindhoven in Beeld”. Deze stichting stelt zich ten doel het verleden en heden van de stad Eindhoven inzichtelijk te maken. Dat gebeurt door een uitgebreid film- en fotoarchief, een bibliotheek, exposities, lezingen e.d. En dus ook door rondleidingen.

WANNEER:

Donderdag 29 september a.s. , 12:15 uur, aansluitend aan het koffie-uurtje.

WAAR:

Verzamelen om 12:15 uur (na koffie-uurtje) op Lod. Napoleonplein bij Café ’t Vonderke.

KOSTEN:

Gratis

OPGEVEN:

Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging per e-mail) of – en alleen als men niet over e-mail beschikt – telefonisch via 040-2524628.

Cursus GeheugenKracht 3 juli, 2022

In het kader van het dementievriendelijk maken van het Vonderkwartier organiseert de projectgroep op 10 november 2022 bij het Summa college een korte gratis cursus over (beginnende) geheugenproblemen en hoe hiermee om te gaan. De cursus duurt één middag en wordt verzorgd door Alzheimer Nederland.

 

Cursusbeschrijving

Maakt u zich weleens zorgen over uw geheugen, of over dat van iemand uit uw omgeving? U bent niet de enige. Daarom is er GeheugenKracht, verzorgd door vrijwilligers van Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost-Brabant!

Het doel van GeheugenKracht is om mensen in de onzekere fase van beginnende geheugenproblemen te informeren en de weg te wijzen. Tijdens de informele bijeenkomsten van GeheugenKracht:

 • Krijgt u informatie over hoe het geheugen werkt en waardoor er problemen kunnen ontstaan
 • Wordt het verschil besproken tussen ‘normale’ vergeetachtigheid, geheugenverlies door dementie en milde cognitieve stoornis (MCI)
 • Is er veel ruimte om vragen te stellen, ervaringen en zorgen te delen
 • Zijn er boeken en ander informatiemateriaal beschikbaar
 • Krijgt u praktische tips bij milde geheugenproblemen

 

Kosten

Er zijn voor deelnemers geen kosten verbonden aan de bijeenkomsten van GeheugenKracht.

 

Locatie

Summa College, Willem de Rijkelaan

 

Aanmelden

Aanmelden via Nell Engberts   nell.engberts50@gmail.com of via telefoon nummer 06 43167742, onder vermelding deelname GeheugenKracht.

Samen Op Stap: Picknicklunch in het Genderpark 6 juni, 2022

Het vierde seizoen van S.O.S. (Samen op Stap) zit er bijna op. Vanaf september vorig jaar hebben we als Werkgroep VonderXL – ondanks de coronamaatregelen in het begin – toch nog zeven uitjes kunnen organiseren, te beginnen met een excursie naar het Voedselbos en als laatste onlangs een rondleiding langs de 28 beeldhouwwerken in het Stadswandelpark, afgesloten met een lunch in het Van Abbemuseum. Daar tussendoor twee keer een boeiende thematisch film in Vue Cinema, een lunchpauzeconcert in het Muziekgebouw, een historische stadswandeling door Eindhoven en een stamppotavond in Vonderhof.

 

Het idee achter ‘Samen op Stap’ was – en is nog steeds – dat veel mensen, vooral senioren, het bezwaarlijk vinden om er alleen op uit te trekken. Daarbij is het een prachtgelegenheid om meer mensen uit de wijk te ontmoeten. De activiteiten zijn dus niet alleen bedoeld voor alleenstaande of eenzame mensen, maar voor iedereen die zijn/haar mede-buurtbewoners (beter) wil leren kennen! We willen deze aktiviteiten zo laagdrempelig mogelijk houden, zodat iedereen eraan deel kan nemen, ook mensen die moeilijk ter been zijn of mensen met een smalle beurs.

 

Helemaal in deze geest willen we het S.O.S.-seizoen in juni gaan afsluiten met – hoe kan het beter ! – een heuse PICKNICKLUNCH in het nabijgelegen GENDERPARK, op de plek, ergens halverwege, waar een groot aantal boomstammen cirkelvormig ligt opgestapeld : een speelse plek om te zitten en met elkaar te keuvelen.

 

Belangrijk:

Deelname is gratis. De werkgroep zal zorgen voor koffie en thee, bekertjes en bestek, én…..een heerlijke salade. Elke deelnemer voor zich dient alleen te zorgen voor brood(jes) naar eigen behoefte.

 

Verder wordt iedereen aangeraden om een deken mee te nemen naar het park voor bij de boomstammen; eventueel ook een klapstoeltje o.i.d., indien men wat meer comfort wil (zo nodig kan de werkgroep voor enkele exemplaren zorgen – graag even aangeven, wanneer je je opgeeft).

 

Tenslotte hopen we natuurlijk op stralend zomerweer en een enthousiaste opkomst !

 

Wanneer:

Donderdag 16 juni, 12:30 uur

 

Opgeven:

Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging per e-mail) of – en alleen als men niet over e-mail beschikt – telefonisch via 040-2524628.

(aanmelden is alleen nodig opdat de werkgroep een indicatie heeft hoeveel salade er moet worden klaargemaakt)

Vonderkwartier dementievriendelijk: 15 juni a.s. theatervoorstelling in het Summa College 1 mei, 2022

De Werkgroep Dementievriendelijk Vonderkwartier nodigt alle wijkbewoners uit voor een uiterst boeiende voorstelling van “Je kunt me gerust een geheim vertellen (morgen ben ik het toch weer vergeten)”, verzorgd door huisgezelschap Matzer Theaterproducties uit Den Bosch. Madeleine Matzer, regisseur en artistiek leider, gaat in deze voorstelling op zoek naar antwoorden op de vele vragen die er bestaan rondom het omgaan met dementie. In een persoonlijke, muzikale, troostrijke en grappige voorstelling wordt de kant van een dementerende ouder en die van haar dochter belicht. Madeleine Matzer liet zich voor deze voorstelling inspireren door haar persoonlijke zoektocht, toen zij leerde omgaan met de ziekte van haar eigen moeder, die aan Alzheimer leed.

Actrice Juul Vrijdag speelt zowel de rol van de dementerende moeder als die van de zoekende dochter.

Voor meer informatie zie ook: www.theaterendementie.nl/

Je kunt me gerust een geheim vertellen” is een positieve voorstelling over dementie. Voor theaterliefhebbers, mantelzorgers, zorgprofessionals en iedereen die ooit met dementie in aanraking zal komen.

WANNEER:

Woensdag 15 juni 2022 om 14:00 uur (inloop vanaf 13:30)

LOCATIE:

Summa College, Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven, Theaterzaal, ruimte 0.40

AANMELDEN:

Via DEZE LINK of telefonisch via nummer 040-2695650 (secretariaat Summa).

Er is plaats voor 100 personen.

Vonderkwartier dementievriendelijk: 25 mei a.s. Human Forever Festival in Summa College 1 mei, 2022

Hoe gaan we om met mensen met dementie? Een vraag waar we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen, privé of beroepsmatig.

Op woensdag 25 mei a.s. organiseert het Summa College het Human Forever Festival, onder het motto “oog voor dementie”. Deze dag staat in het teken van bewustwording, ervaren, samen leren en discussiëren. Teun Toebes (zie hieronder) en vele anderen dragen bij aan deze dag.

In een informele opzet ervaar je de wereld van de mens met dementie. Relevante informatie en ervaringen vanuit beroepsgroepen en professionals worden gedeeld en op interactieve, toegankelijke wijze besproken.

PROGRAMMA

Een energiek en leerzaam programma, voor eenieder met oog voor de mens met dementie. Voor en door  studenten, docenten, betrokkenen uit het beroepenveld en de buurt.

Bovendien zijn er een aantal feestelijke activiteiten gepland. “Summa in de Buurt” (opvolger van Lokaal+) en de zorgcentrale van Viedome in het gebouw van het Summa College worden officieel geopend. Ook wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen het Alzheimer Café Eindhoven en het Summa College ondertekend.

Middels (onder meer) onderstaande optredens, belevingen en interviews kun je je laten informeren.

 • Virtual Reality Experience : beleef wat het is om dementie te hebben;
 • Filmtheater;
 • Uitleg van de mogelijkheden van domotica en zorg op afstand door Viedome;
 • De inzet van robots als onderdeel hiervan;
 • Muziek: het belang van muziek en bewegen bij dementie;
 • Silent disco;
 • Workshops en presentaties door o.a. Stichting Alzheimer, Home Instead en Vitalis;
 • Paneldiscussies;
 • Dit alles onder de bezielende leiding van dagvoorzitter/presentator Mike Weerts;
 • Hoofdspreker: Teun Toebes

TEUN TOEBES (22 jaar), student en verpleegkundige, is een zorgvernieuwer, die op missie is om de wereld van mensen met dementie te verbeteren.  Al  ruim een jaar woont hij vrijwillig op een gesloten afdeling in een verpleeghuis. Over zijn ervaringen schreef hij een bestseller: VerpleegThuis – Wat ik leer van mijn huisgenoten met dementie, uitgegeven door De Arbeiderspers.

In het boek legt hij bloot welke systemen ervoor zorgen dat wij in onze samenleving zo pijnlijk met mensen met dementie omgaan.”Het boek is een hartenkreet”, zegt Toebes er zelf over. “Er staan dingen in die je liever misschien niet leest. Maar we moeten kritisch naar onszelf kijken. Niet alleen zorgverleners, maar iedereen. Dit boek gaat immers over de toekomst van ons allemaal”.

Hij vindt dat iedereen recht heeft op een mooie, gelijkwaardige en inclusieve samenleving en dat deze niet van je afgepakt mag worden door een enkele diagnose. Door nu op te komen voor degenen die hiermee moeten leven, hoopt hij de toekomst op een positieve manier te veranderen, want de kans dat dit ook over jouw toekomst gaat is 1 op 5. Alleen als wij anders naar mensen met dementie gaan kijken, zal de  toekomst kunnen veranderen, alleen dan kan het inktzwarte stigma plaatsmaken voor hoop. Want alleen als wij de mens blijven zien, zal hij nooit verdwijnen. #HUMANFOREVER

FESTIVAL FOODPLEIN

Gedurende het programma kun je op het foodplein op festivalwijze genieten van gezellige muziek en diverse verse gerechtjes en drankjes.

WANNEER:

Woensdag 25 mei 2022. 12:00 – 16:00 uur

LOCATIE:

Summa College, Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven

AANMELDEN & CONTACTGEGEVENS:

Deelname is kosteloos, maar de organisatie wil graag weten of zij u op 25 mei mogen verwelkomen. Wilt u dit doorgeven via deze aanmeldlink:  AANMELDEN

Voor vragen over het Human Forever Festival kunt u contact opnemen via: secretariaat-wdr@summacollege.nl

Samen Op Stap 24 mei a.s.: Rondleiding Stadswandelpark / Lunch in Van Abbemuseum 1 mei, 2022

Wat in het vat zit verzuurt niet …..die overtuiging had de Werkgroep VonderXL van meet af aan, toen twee jaar geleden het geplande S.O.S.-uitje, een rondleiding door het Stadswandelpark gecombineerd met een lunch in het Parktheater, moest worden afgeblazen. Veel wijkbewoners hadden zich toentertijd al aangemeld voor deze combi-activiteit. Doch helaas, corona was de spelbreker, zelfs tot twee keer toe.

Maar nu gaat het dan toch echt gebeuren, hopen we: op dinsdag 24 mei a.s., zij het met een kleine wijziging hier en daar.

Het Stadswandelpark….

 ….wie kent het niet, dit onvervalst stukje natuur en cultuur in hartje Eindhoven? Met zijn typische padenstructuur, een afwisseling van rechte en gebogen tracés, zijn grote diversiteit aan bomen en planten en, niet te vergeten, de vele sculpturen. Al jaren wordt er volop gerecreëerd en genoten. Alleszins dus de moeite van een bezoekje en rondleiding waard.

Het park kwam tot stand in de eerste helft van de vorige eeuw en kreeg in 1931 zijn definitieve naam: Stadswandelpark, eenvoudiger kan haast niet.

Nog vóór de oorlog werden er twee belangrijke monumenten toegevoegd aan het park: het Radiomonument en de Sterrenwacht. Het Radiomonument, bestaande uit het beeld van een roepende vrouw in de ruimte, herinnert aan de eerste radioverbinding van Nederland met het toenmalige Nederlands Indië, op 11 maart 1927, tot stand gekomen dankzij het Philipslaboratorium. De feestelijke onthulling door prinses Juliana vond plaats op 28 november 1936.

Op dezelfde dag legde haar verloofde prins Bernhard de eerste steen voor de Sterrenwacht, een geschenk van Anton Philips aan de bevolking van Eindhoven.

Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Eindhoven in 1982 werd besloten om van het Stadswandelpark een permanent beeldenpark te maken. Liefst 27 sculpturen zijn er vanaf begin jaren 80 geplaatst, zowel figuratief als abstract, en gemaakt van diverse materialen (aluminium, brons, staal, beton, graniet enz.)

Kortom, het Stadswandelpark draagt niet alleen bij aan respect voor de natuur, maar is ook op allerlei manieren verbonden met de geschiedenis en cultuur van Eindhoven.

Op dinsdag 24 mei a.s. willen we er dus een kijkje gaan nemen, waarbij centraal zullen staan: een wandeling langs en toelichting bij alle 27 beelden.

Van Abbemuseum

Met degenen die dat wensen – en hopelijk zijn dat er velen – gaan we na de rondleiding gezamenlijk lunchen. Niet in het Parktheater, zoals twee jaar geleden nog de bedoeling was (de aanbieding van toen is vervallen), maar in het Van Abbemuseum. We hebben daar een heerlijke vegetarische lunch gereserveerd in het Karel 1 Museumcafé. Het menu van het door ons gekozen luncharrangement bestaat uit: een seizoensgebonden vegetarische soep, diverse open sandwiches geserveerd op houten planken en vier soorten biologische sappen van de Schulp.

Wanneer:

Dinsdag 24 mei a.s., 11:00 – ± 13:30 uur

Waar

Stadswandelpark (bij het Parktheater) en daarna Karel 1 Museumcafé in Van Abbemuseum (Stratumsedijk 2).

Kosten:

€ 3,00 p.p. voor wandeling incl. boekje met uitleg over beeldentuin Stadswandelpark,

en

 € 12,00 p.p. voor lunch in Van Abbemuseum

Opgeven:

Vóór vrijdag 20 mei (in verband met reservering lunch) bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging met nadere details per e-mail) of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.

Let wel:

Graag duidelijk vermelden of u aan het combi- programma (rondleiding + lunch: € 15) of alleen aan de rondleiding (€ 3,-) wenst deel te nemen.

Gelieve het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL96INGB0001642733 tnv P.H. Klaver. Wie alleen aan de rondleiding deelneemt, kan het verschuldigde bedrag (€ 3,-) ook ter plekke contant met Peter verrekenen.

Dinsdag 19 april: Film ‘Here we are’ in VUE cinema 3 april, 2022
 

“Een subtiel en empathisch drama dat afrekent met de cliché’s over autisme” …. zo typeerde De Volkskrant indertijd de film Here we are , uit 2020 en geregisseerd door de Israëlier Nir Bergeman. De film gaat over een vader-zoon relatie, ouder worden en leren loslaten.

De gescheiden vijftiger Aharon is gestopt met werken om zich volledig te wijden aan de zorg voor zijn autistische zoon. Samen leiden ze een harmonisch leven, ver van de boze buitenwereld. Uri is echter bijna volwassen en zijn moeder vindt dat het tijd is dat hij begeleid gaat wonen om onafhankelijker te leren leven. Aharon gelooft niet dat een ander zijn zoon beter zal begrijpen en wil zelf zijn fulltime voogd blijven. Onder toenemende druk van zijn ex-vrouw en een maatschappelijk werker stemt hij uiteindelijk toch in. Op weg naar het instituut krijgt Uri echter een driftbui, waardoor Aharon besluit er samen vandoor te gaan. Uri is immers duidelijk nog niet klaar voor een scheiding. Of is het Aharon die zijn zoon niet kan loslaten?

Waar:           Vue Cinema (Nieuwe Emmasingel 20).

Wanneer:     Dinsdag 19 april a.s., 14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur).

Kosten:        € 7,50, inclusief koffie + iets lekkers.   

Opgeven:    Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging

                  per e-mail) of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via

                  040-2524628.

De kosten (€ 7, 50) kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL96INGB0001642733 t.n.v. P.H. Klaver Eindhoven of op de dag zelf contant met Peter worden verrekend, die het benodigde aantal kaartjes vooraf zal bestellen.

Woensdag 13 april: Stamppotavond in Vonderhof voor wijkbewoners 3 april, 2022

Op woensdag 13 aprill organiseert de Werkgroep VonderXL weer eens een culinair S.O.S.-uitje, deze keer samen met Judith van Wijk, geluksconsulent in Vonderhof: een heerlijke en goed verzorgde stamppot (naar keuze: zuurkoolstamp of ‘blote billetjes in het gras’/ vegetarisch of vlees) met soep vooraf en dessert na. Van harte aanbevolen tijdens deze kille dagen nu winter en lente om de voorrang lijken te strijden.

In principe kunnen er bewoners van Vonderhof mee-eten. Voor ons geldt een maximum van 15-20 personen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 6 april opgeven, zodat de kok de nodige ingrediënten tijdig vóór 13 april kan inslaan.

Waar en Wanneer:

In Stadsverpleeghuis Vonderhof, op woensdag 13 april, 17:30 uur (inloop vanaf 17:00 uur).

Kosten:

€ 7,50, all-in (soep, stamppot, dessert), inclusief één consumptie.

Opgeven vóór 6 april a.s.:

Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging per e-mail) of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.

Let wel: Graag aangeven: zuurkoolstamp of ‘blote billetjes in het gras’ / vegetarisch of vlees.