Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Wie zijn we?

Deze seniorenwerkgroep is opgericht om eenzaamheid onder senioren te verkleinen door hen te informeren én activeren m.b.t. wijkactiviteiten. Met het ouder worden komen er soms wat beperkingen, maar dat hoeft deelname aan deze activiteiten, mits enige ondersteuning geboden wordt, niet in de weg te staan. De werkgroep bestaat momenteel uit: Nell Engberts, Leonie Hendriks, Peter Klaver, Kees Scheffers, en Leny Westeijn (mei 2022).

v.l.n.r. Kees, Leonie, Nell, Peter en Don

Ideeën, suggesties en nieuwe vrijwilligers (zowel oudere als jongere senioren) voor deze werkgroep zijn welkom op VonderXL@vonderkwartier.nl.

Wat doen we?

We willen de 55+’ers uit de wijk betrekken bij wijkactiviteiten, maar ook helpen om de juiste ondersteuning te vinden zodat zij zo lang mogelijk in de wijk kunnen blijven wonen. Dit doen we onder andere door de volgende activiteiten:

Algemeen

 • Wandelgroep op maandagavond van 19.30 – 21.00 uur, vanaf Prins Alexanderstraat 17.
 • Digitale nieuwsbrief voor 55+’ers, 1 keer per kwartaal (desgewenst ook papieren editie).
 • Overleg met seniorenwerkgroepen uit andere wijken van Eindhoven.
 • Organisatie Seniorendag (1 x per 2 jaar).
 • Inventarisatie behoefte 55+’ers in de wijk t.b.v. nieuwe activiteiten.

Wil je mee wandelen of ook de nieuwsbrief ontvangen, mail ons dan via VonderXL@vonderkwartier.nl. Over onze andere activiteiten vind je meer in onderstaande nieuwsberichten:

Eerdere activiteiten werkgroep

 • Muziekproject Carmina Burana;
 • Seniorendagen 2015 en 2017
 • Wijkavond 55+ ers maart 2017

Muziekproject Carmina Burana

Is in 2016 opgestart met als doel om jong en oud in de wijk met elkaar te verbinden.
De uitvoeringen van de Carmina Burana vonden plaats op zaterdag 17 juni 2017 in het Parktheater en op zaterdag 15 juli 2017 op het Lodewijk Napoleonplein in Eindhoven.
Meer informatie, kijk op de voorpagina van de website: Project Carmina Burana.

Carmina Burana repetitie
Carmina Burana repetitie

Schermenproject

Is in september 2015 van start gegaan vanuit het idee dat het goed is als ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ouderen gaan meestal pas denken aan het treffen van voorzieningen op het moment dat zij problemen ondervinden bij het zelfstandig blijven wonen. Het schermenproject wil in de wijk het Vonderkwartier nú al zaken regelen die misschien pas later nodig zijn. Uit buurtonderzoeken in 2012 en 2015 bleek dat veel senioren problemen verwachten in de toekomst met betrekking tot hun gezondheid/mobiliteit en dat zij bang zijn voor eenzaamheid.
Het schermenproject wil op een aantal manieren hierop inspelen :

 • Via een besloten netwerk op internet kunnen alle senioren in de wijk met elkaar verbonden worden d.m.v. hun computer, laptop of tablet in een zgn. ‘community’;
 • De leden van deze community kunnen inloggen op het beeldschermspreekuur van Lokaal+ (Summa Collega) en in de toekomst ook van professionele hulpverleners (artsen/thuiszorg/wijkverpleging) en vrijwilligers van het project VonderBuur;
 • Binnen de community kan ook een alarmeringssysteem worden opgezet;
 • Leden van de community kunnen elkaar uitnodigen voor gemeenschappelijke activiteiten (“wie heeft er zin om mee te gaan naar de film/schouwburg?”) of bijvoorbeeld een eetclub opstarten;
 • Men kan elkaar attenderen op leuke/zinvolle activiteiten;
 • Men kan met elkaar relevante informatie uitwisselen

Nu horen we u al zeggen dat de combinatie ‘ouderen en computers’ problematisch kan zijn, maar uit onze onderzoeken blijkt dat de overgrote meerderheid van de senioren al beschikt over een computer en hier al veel mee doet (mailen/ skypen/ internetbankieren). Voor die mensen die nog niet met een computer/tablet overweg kunnen, wordt er samengewerkt met Lokaal+ van het Summa Collega om dit aan senioren te leren.
Meer informatie, klik op de link: presentatie schermenproject: digitaal Vondercontact 

Project VonderBuur

Dit project is in 2015 gestart omdat we steeds vaker hoorden van senioren die graag zo lang mogelijk in ons mooie Vonderkwartier willen blijven wonen, maar hiervoor wel graag een contactpersoon in de wijk of in de straat (een VonderBuur) zouden willen hebben, bij wie ze terecht kunnen met vragen. Iedereen die even een extra steuntje in de rug kan gebruiken, om wat voor reden dan ook, kan een beroep doen op zo’n VonderBuur.
Wilt u hier meer over weten? Klik dan op deze link: ……….. lees meer

Seniorendagen 2015 en 2017

Eén keer in de twee jaar vindt er een seniorendag plaats. Klik op de link voor een impressie:  Seniorendag  2 oktober 2015  en Seniorendag 6 oktober 2017. Het thema van deze laatste seniorendag was “Gezond ouder worden”.

Visie van de Werkgroep Senioren
Klik op de link Visiedocument Seniorenbeleid Vonderkwartier (februari 2017)  voor de insteek die de Werkgroep Senioren Vonderkwartier heeft gekozen.

Berichten van de Werkgroep VonderXL

Vonderkwartier dementievriendelijk: 15 juni a.s. theatervoorstelling in het Summa College 1 mei, 2022

De Werkgroep Dementievriendelijk Vonderkwartier nodigt alle wijkbewoners uit voor een uiterst boeiende voorstelling van “Je kunt me gerust een geheim vertellen (morgen ben ik het toch weer vergeten)”, verzorgd door huisgezelschap Matzer Theaterproducties uit Den Bosch. Madeleine Matzer, regisseur en artistiek leider, gaat in deze voorstelling op zoek naar antwoorden op de vele vragen die er bestaan rondom het omgaan met dementie. In een persoonlijke, muzikale, troostrijke en grappige voorstelling wordt de kant van een dementerende ouder en die van haar dochter belicht. Madeleine Matzer liet zich voor deze voorstelling inspireren door haar persoonlijke zoektocht, toen zij leerde omgaan met de ziekte van haar eigen moeder, die aan Alzheimer leed.

Actrice Juul Vrijdag speelt zowel de rol van de dementerende moeder als die van de zoekende dochter.

Voor meer informatie zie ook: www.theaterendementie.nl/

Je kunt me gerust een geheim vertellen” is een positieve voorstelling over dementie. Voor theaterliefhebbers, mantelzorgers, zorgprofessionals en iedereen die ooit met dementie in aanraking zal komen.

WANNEER:

Woensdag 15 juni 2022 om 14:00 uur (inloop vanaf 13:30)

LOCATIE:

Summa College, Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven, Theaterzaal, ruimte 0.40

AANMELDEN:

Via DEZE LINK of telefonisch via nummer 040-2695650 (secretariaat Summa).

Er is plaats voor 100 personen.

Vonderkwartier dementievriendelijk: 25 mei a.s. Human Forever Festival in Summa College 1 mei, 2022

Hoe gaan we om met mensen met dementie? Een vraag waar we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen, privé of beroepsmatig.

Op woensdag 25 mei a.s. organiseert het Summa College het Human Forever Festival, onder het motto “oog voor dementie”. Deze dag staat in het teken van bewustwording, ervaren, samen leren en discussiëren. Teun Toebes (zie hieronder) en vele anderen dragen bij aan deze dag.

In een informele opzet ervaar je de wereld van de mens met dementie. Relevante informatie en ervaringen vanuit beroepsgroepen en professionals worden gedeeld en op interactieve, toegankelijke wijze besproken.

PROGRAMMA

Een energiek en leerzaam programma, voor eenieder met oog voor de mens met dementie. Voor en door  studenten, docenten, betrokkenen uit het beroepenveld en de buurt.

Bovendien zijn er een aantal feestelijke activiteiten gepland. “Summa in de Buurt” (opvolger van Lokaal+) en de zorgcentrale van Viedome in het gebouw van het Summa College worden officieel geopend. Ook wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen het Alzheimer Café Eindhoven en het Summa College ondertekend.

Middels (onder meer) onderstaande optredens, belevingen en interviews kun je je laten informeren.

 • Virtual Reality Experience : beleef wat het is om dementie te hebben;
 • Filmtheater;
 • Uitleg van de mogelijkheden van domotica en zorg op afstand door Viedome;
 • De inzet van robots als onderdeel hiervan;
 • Muziek: het belang van muziek en bewegen bij dementie;
 • Silent disco;
 • Workshops en presentaties door o.a. Stichting Alzheimer, Home Instead en Vitalis;
 • Paneldiscussies;
 • Dit alles onder de bezielende leiding van dagvoorzitter/presentator Mike Weerts;
 • Hoofdspreker: Teun Toebes

TEUN TOEBES (22 jaar), student en verpleegkundige, is een zorgvernieuwer, die op missie is om de wereld van mensen met dementie te verbeteren.  Al  ruim een jaar woont hij vrijwillig op een gesloten afdeling in een verpleeghuis. Over zijn ervaringen schreef hij een bestseller: VerpleegThuis – Wat ik leer van mijn huisgenoten met dementie, uitgegeven door De Arbeiderspers.

In het boek legt hij bloot welke systemen ervoor zorgen dat wij in onze samenleving zo pijnlijk met mensen met dementie omgaan.”Het boek is een hartenkreet”, zegt Toebes er zelf over. “Er staan dingen in die je liever misschien niet leest. Maar we moeten kritisch naar onszelf kijken. Niet alleen zorgverleners, maar iedereen. Dit boek gaat immers over de toekomst van ons allemaal”.

Hij vindt dat iedereen recht heeft op een mooie, gelijkwaardige en inclusieve samenleving en dat deze niet van je afgepakt mag worden door een enkele diagnose. Door nu op te komen voor degenen die hiermee moeten leven, hoopt hij de toekomst op een positieve manier te veranderen, want de kans dat dit ook over jouw toekomst gaat is 1 op 5. Alleen als wij anders naar mensen met dementie gaan kijken, zal de  toekomst kunnen veranderen, alleen dan kan het inktzwarte stigma plaatsmaken voor hoop. Want alleen als wij de mens blijven zien, zal hij nooit verdwijnen. #HUMANFOREVER

FESTIVAL FOODPLEIN

Gedurende het programma kun je op het foodplein op festivalwijze genieten van gezellige muziek en diverse verse gerechtjes en drankjes.

WANNEER:

Woensdag 25 mei 2022. 12:00 – 16:00 uur

LOCATIE:

Summa College, Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven

AANMELDEN & CONTACTGEGEVENS:

Deelname is kosteloos, maar de organisatie wil graag weten of zij u op 25 mei mogen verwelkomen. Wilt u dit doorgeven via deze aanmeldlink:  AANMELDEN

Voor vragen over het Human Forever Festival kunt u contact opnemen via: secretariaat-wdr@summacollege.nl

Samen Op Stap 24 mei a.s.: Rondleiding Stadswandelpark / Lunch in Van Abbemuseum 1 mei, 2022

Wat in het vat zit verzuurt niet …..die overtuiging had de Werkgroep VonderXL van meet af aan, toen twee jaar geleden het geplande S.O.S.-uitje, een rondleiding door het Stadswandelpark gecombineerd met een lunch in het Parktheater, moest worden afgeblazen. Veel wijkbewoners hadden zich toentertijd al aangemeld voor deze combi-activiteit. Doch helaas, corona was de spelbreker, zelfs tot twee keer toe.

Maar nu gaat het dan toch echt gebeuren, hopen we: op dinsdag 24 mei a.s., zij het met een kleine wijziging hier en daar.

Het Stadswandelpark….

 ….wie kent het niet, dit onvervalst stukje natuur en cultuur in hartje Eindhoven? Met zijn typische padenstructuur, een afwisseling van rechte en gebogen tracés, zijn grote diversiteit aan bomen en planten en, niet te vergeten, de vele sculpturen. Al jaren wordt er volop gerecreëerd en genoten. Alleszins dus de moeite van een bezoekje en rondleiding waard.

Het park kwam tot stand in de eerste helft van de vorige eeuw en kreeg in 1931 zijn definitieve naam: Stadswandelpark, eenvoudiger kan haast niet.

Nog vóór de oorlog werden er twee belangrijke monumenten toegevoegd aan het park: het Radiomonument en de Sterrenwacht. Het Radiomonument, bestaande uit het beeld van een roepende vrouw in de ruimte, herinnert aan de eerste radioverbinding van Nederland met het toenmalige Nederlands Indië, op 11 maart 1927, tot stand gekomen dankzij het Philipslaboratorium. De feestelijke onthulling door prinses Juliana vond plaats op 28 november 1936.

Op dezelfde dag legde haar verloofde prins Bernhard de eerste steen voor de Sterrenwacht, een geschenk van Anton Philips aan de bevolking van Eindhoven.

Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Eindhoven in 1982 werd besloten om van het Stadswandelpark een permanent beeldenpark te maken. Liefst 27 sculpturen zijn er vanaf begin jaren 80 geplaatst, zowel figuratief als abstract, en gemaakt van diverse materialen (aluminium, brons, staal, beton, graniet enz.)

Kortom, het Stadswandelpark draagt niet alleen bij aan respect voor de natuur, maar is ook op allerlei manieren verbonden met de geschiedenis en cultuur van Eindhoven.

Op dinsdag 24 mei a.s. willen we er dus een kijkje gaan nemen, waarbij centraal zullen staan: een wandeling langs en toelichting bij alle 27 beelden.

Van Abbemuseum

Met degenen die dat wensen – en hopelijk zijn dat er velen – gaan we na de rondleiding gezamenlijk lunchen. Niet in het Parktheater, zoals twee jaar geleden nog de bedoeling was (de aanbieding van toen is vervallen), maar in het Van Abbemuseum. We hebben daar een heerlijke vegetarische lunch gereserveerd in het Karel 1 Museumcafé. Het menu van het door ons gekozen luncharrangement bestaat uit: een seizoensgebonden vegetarische soep, diverse open sandwiches geserveerd op houten planken en vier soorten biologische sappen van de Schulp.

Wanneer:

Dinsdag 24 mei a.s., 11:00 – ± 13:30 uur

Waar

Stadswandelpark (bij het Parktheater) en daarna Karel 1 Museumcafé in Van Abbemuseum (Stratumsedijk 2).

Kosten:

€ 3,00 p.p. voor wandeling incl. boekje met uitleg over beeldentuin Stadswandelpark,

en

 € 12,00 p.p. voor lunch in Van Abbemuseum

Opgeven:

Vóór vrijdag 20 mei (in verband met reservering lunch) bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging met nadere details per e-mail) of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.

Let wel:

Graag duidelijk vermelden of u aan het combi- programma (rondleiding + lunch: € 15) of alleen aan de rondleiding (€ 3,-) wenst deel te nemen.

Gelieve het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL96INGB0001642733 tnv P.H. Klaver. Wie alleen aan de rondleiding deelneemt, kan het verschuldigde bedrag (€ 3,-) ook ter plekke contant met Peter verrekenen.

Dinsdag 19 april: Film ‘Here we are’ in VUE cinema 3 april, 2022
 

“Een subtiel en empathisch drama dat afrekent met de cliché’s over autisme” …. zo typeerde De Volkskrant indertijd de film Here we are , uit 2020 en geregisseerd door de Israëlier Nir Bergeman. De film gaat over een vader-zoon relatie, ouder worden en leren loslaten.

De gescheiden vijftiger Aharon is gestopt met werken om zich volledig te wijden aan de zorg voor zijn autistische zoon. Samen leiden ze een harmonisch leven, ver van de boze buitenwereld. Uri is echter bijna volwassen en zijn moeder vindt dat het tijd is dat hij begeleid gaat wonen om onafhankelijker te leren leven. Aharon gelooft niet dat een ander zijn zoon beter zal begrijpen en wil zelf zijn fulltime voogd blijven. Onder toenemende druk van zijn ex-vrouw en een maatschappelijk werker stemt hij uiteindelijk toch in. Op weg naar het instituut krijgt Uri echter een driftbui, waardoor Aharon besluit er samen vandoor te gaan. Uri is immers duidelijk nog niet klaar voor een scheiding. Of is het Aharon die zijn zoon niet kan loslaten?

Waar:           Vue Cinema (Nieuwe Emmasingel 20).

Wanneer:     Dinsdag 19 april a.s., 14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur).

Kosten:        € 7,50, inclusief koffie + iets lekkers.   

Opgeven:    Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging

                  per e-mail) of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via

                  040-2524628.

De kosten (€ 7, 50) kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL96INGB0001642733 t.n.v. P.H. Klaver Eindhoven of op de dag zelf contant met Peter worden verrekend, die het benodigde aantal kaartjes vooraf zal bestellen.

Woensdag 13 april: Stamppotavond in Vonderhof voor wijkbewoners 3 april, 2022

Op woensdag 13 aprill organiseert de Werkgroep VonderXL weer eens een culinair S.O.S.-uitje, deze keer samen met Judith van Wijk, geluksconsulent in Vonderhof: een heerlijke en goed verzorgde stamppot (naar keuze: zuurkoolstamp of ‘blote billetjes in het gras’/ vegetarisch of vlees) met soep vooraf en dessert na. Van harte aanbevolen tijdens deze kille dagen nu winter en lente om de voorrang lijken te strijden.

In principe kunnen er bewoners van Vonderhof mee-eten. Voor ons geldt een maximum van 15-20 personen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 6 april opgeven, zodat de kok de nodige ingrediënten tijdig vóór 13 april kan inslaan.

Waar en Wanneer:

In Stadsverpleeghuis Vonderhof, op woensdag 13 april, 17:30 uur (inloop vanaf 17:00 uur).

Kosten:

€ 7,50, all-in (soep, stamppot, dessert), inclusief één consumptie.

Opgeven vóór 6 april a.s.:

Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging per e-mail) of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.

Let wel: Graag aangeven: zuurkoolstamp of ‘blote billetjes in het gras’ / vegetarisch of vlees.

Samen op Stap 17 maart a.s.: historische stadswandeling 6 maart, 2022

Na een noodgedwongen onderbreking van de maandelijkse S.O.S.-uitjes als gevolg van de coronamaatregelen, willen we in maart de draad weer oppakken. Met daarna hopelijk wat meer regelmaat dan we de laatste twee jaar, sinds de uitbraak van covid-19, gewend zijn geweest.

Het laatste uitje was in november vorig jaar: een lunchpauzeconcert in het Muziekgebouw. Precies 20 S.O.S.-activiteiten waren eraan voorafgegaan, nadat het initiatief daartoe was genomen in januari 2019. De meesten herinneren zich die periode nog wel: we hadden als wijk net de opvoering van de Carmina Burana achter de rug, een geweldige happening die het wij-gevoel in onze wijk een enorme boost had gegeven. Dat ‘Carmina Burana-gevoel’ moesten we koste wat kost levend houden, vond iedereen. Vandaar dus o.a. het initiatief van de Werkgroep VonderXL (voorheen: Werkgroep Senioren) om maandelijks een uitje te organiseren onder het motto S.O.S (Samen op Stap), Het pakte zo uit dat de meeste uitjes van culturele aard waren, sommige ook van culinaire aard (zoals een stamppotavond), maar steeds was het achterliggend idee: elkaar als buurtbewoners beter leren kennen.

Dat laatste geldt zeker ook voor de activiteit die nu voor 17 maart a.s. op het programma staat. Al betreft het hier wel een activiteit waarvoor de naam “Samen-op-Stap” , meer dan voor alle uitjes tot nu toe, letterlijk van toepassing is: een sportieve wandeling, zo’n 5 km stappen, zij het dan “met een duidelijk historisch-culturele touch”. Je hoeft geen fanatieke die-hard te zijn om mee te kunnen doen, het gaat niet om de prestatie, maar een beetje conditie is niet verkeerd.

Onze gids tijdens deze historische wandeling is de Eindhovenaar Roel Kruijer. Hij heeft jarenlang gewerkt als docent stadsontwikkeling aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen en is, behalve een bevlogen verteller, zeer deskundig op het gebied van de (industriële) ontwikkeling van de stad Eindhoven.

 • We beginnen met een korte powerpoint-presentatie in ’t Vonderke aan het Lodewijk Napoleonplein (± 20 minuten). Onderwerp: de historie van Eindhoven in vogelvlucht met de verschillende metamorfoses en de huidige ontwikkelingen.
 • Daarna start de wandeling. De route loopt vanaf ’t Vonderke door de binnenstad en vervolgens langs de Dommel richting Mariënhage. (± 60 minuten)

We maken kennis met zowel restanten van het oude Eindhoven als wat in het nieuwe Eindhoven daarvoor in de plaats of erbij gekomen is. Om maar iets te noemen (in willekeurige volgorde):

 • Industrie langs de Dommel: huisvlijt, waterkracht, stoommachine;
 • Verdwijnende industrie en opkomst van andere functies;
 • Kerken die steeds meer verdwijnen of een andere functie krijgen;
 • Grotere mix en synergie van functies: cultureel, wonen, horeca;
 • Stap voor stap meer autovrij, meer verblijfsfunctie;
 • Variatie van openbare ruimtes, pleintjes, meer binnengebiedjes worden openbaar;
 • Verdichting centrum en hoogbouw (spanning tussen sociale en duurdere woningbouw).
 • We sluiten de wandeling af met koffie/thee (op eigen kosten).

Kortom, een boeiende wandeling, begeleid door een gedreven verteller, en dus van harte aanbevolen

Wanneer:

Donderdag 17 maart a.s., 12:00 – 13:30 uur (na het koffie-uurtje bij ’t Vonderke)

Waar:

Gestart wordt in ’t Vonderke op het Lodewijk Napoleonplein met een powerpoint-presentatie, waarna wandeling door binnenstad en langs de Dommel. Elke deelnemer krijgt een korte beschrijving met toelichting van wat er op de route te zien is.

Kosten:

Gratis. Koffie/thee na afloop voor eigen rekening.

Opgeven:

Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna per e-mail een bevestiging met nadere details) of, en alleen als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.

Vragenlijst ‘Een dementievriendelijk Vonderkwartier’ 6 februari, 2022

Beste wijkbewoners,

 

Graag willen we met elkaar onze wijk meer dementievriendelijk maken. In de nabije toekomst krijgt iedereen wel met dementie te maken of misschien heeft u er nu al mee van doen. Als mantelzorger, als buur of misschien wel zelf. De verwachting is – zo blijkt uit onderzoek – dat 1 op de 5 mensen dementie zal krijgen.

 

Om een eerste indruk te krijgen hoe er in onze wijk naar dementie gekeken wordt, hebben we een vragenlijstje opgesteld. Graag willen we van u weten hoe u hier in staat. Er zijn geen goeie of foute antwoorden. We willen graag van u horen hoe u er naar kijkt. Als u een bepaalde vraag te ingewikkeld vindt of u weet geen antwoord, vul dan gerust “weet niet” in.

Het zou superfijn zijn als u mee wilt werken; het kost u slechts 5-10 minuten! En wij zijn er als werkgroep erg mee geholpen!

 

Om te weten wat er nodig is om van het Vonderkwartier een dementievriendelijke wijk te maken, vragen we u deze vragenlijst in te vullen. Via de volgende link komt u bij de vragenlijst: https://www.wijzijnzet.nl/vragenlijst/dvg-vonderkwartier

Wilt u liever niet online de vragenlijst invullen, vraag dan een papieren exemplaar aan bij ondergetekende via nell.engberts50@gmail.com of 040-2693264 / 06-43157742.

Wilt u meer weten? Op 8 april staan de organisatoren met een poffertjeskar op het Lodewijk Napoleonplein. Eventueel kunt u daar ook een papieren exemplaar van de vragenlijst krijgen. En……poffertjes gratis !!!

 

Alvast hartelijk dank,

namens de werkgroep Dementievriendelijk Vonderkwartier,

Nell Engberts

Update project ‘Een dementievriendelijk Vonderkwartier’ (januari 2022) 9 januari, 2022

Dementie is een onderwerp dat je meestal pas aanspreekt zodra je ermee te maken krijgt in je directe omgeving: bij ouders of grootouders, bij familie, buren of kennissen. Toch is dementie momenteel onder senioren zo’n beetje volksvijand nummer 1.

Ook onze wijk kent deze ouderen: mensen die, ook als hun geheugen gaat haperen, in hun huis en onze wijk willen blijven wonen. Vandaar dat Stadsverpleeghuis Vonderhof, een aantal buurtbewoners en onze wijkvereniging gezamenlijk vorig jaar zijn gestart met het project ‘Een dementievriendelijk Vonderkwartier’.

Een Daf en drie doelen

Na de aftrap op 23 oktober jl. met het plaatsen van een Daf33 op het dak van verpleeghuis Vonderhof, zijn er drie doelen geformuleerd door een hiervoor opgerichte werkgroep, namelijk:

1. meer kennis (in de wijk Vonderkwartier) over dementie,

2. meer ontmoetingen en

3. het vergroten van de veiligheid thuis en in de wijk.

Een drietal werkgroepen gaat zich hiermee bezighouden. We willen graag dat buurtgenoten met geheugenproblemen en mensen met dementie zoveel mogelijk bewegingsvrijheid genieten in de wijk en gebruik kunnen maken van voorzieningen. Anderzijds hopen we dat wijkbewoners zich hier mede verantwoordelijk voor voelen. We willen graag bereiken dat deze speciale buurtgenoten weer integreren in de wijk, gewoon mee kunnen doen, dus niet als een aparte groep behandeld worden, maar dat er voor hen wel oog en aandacht is.

Het is bekend dat mensen die vergeetachtig worden of dementieverschijnselen vertonen, de neiging hebben zich terug te trekken, uit schaamte. Dat veroorzaakt onnodige eenzaamheid. Dat willen we als wijk natuurlijk niet! De vraag is vooralsnog wel hoeveel dementerenden of mensen met problematische vergeetachtigheid in onze wijk wonen, buiten de groep bewoners in Stadsverpleeghuis Vonderhof.

Contact opnemen

Mantelzorgers en andere naasten nodigen wij uit om, als ze daar behoefte aan hebben, contact op te nemen met Nell Engberts van de Werkgroep VonderXL. Zij zit in twee werkgroepen om de wijk Vonderkwartier dementievriendelijker te maken. U kunt haar mailen: nell.engberts50@gmail.com, of bellen: 06 43167742.
Ook als u mee wilt denken in een of meer werkgroepen kunt u contact met Nell opnemen.

Aftrap dementievriendelijke wijk 7 november, 2021

Zaterdag 23 oktober was het dan zover: de onthulling van de Daf33 op het dak van stadsverpleeghuis Vonderhof in onze wijk Vonderkwartier. Doel van dit markante Dafje is om Vonderhof herkenbaarder te maken voor bewoners die de weg zijn kwijtgeraakt, maar het is natuurlijk ook een mooi markeringspunt voor iedere andere Vonderhof-, wijk- of stadsbewoner.

Ruim voor de onthulling om 14:00 uur verzamelden zich heel wat mensen uit Vonderhof en vanuit de wijk zelf. De Daf stond ingepakt al een week op het dak. Voor de onthulling werden er toespraken gehouden, op een hoogwerker, door de directeur van Vonderhof, de directeur van het DAF-museum en door een wethouder. Richard van Schaijk, geluksconsulent van het eerste uur, praatte op zijn geheel eigen wijze de opeenvolgende gebeurtenissen door een megafoon en met een helmpje op aan elkaar.

Toen kwam het grote moment: Ko, een van de Vonderboys, was zo stoer dat hij zich op een hoogwerker naar het dak liet brengen om de Daf te onthullen. Dit ging met groot applaus gepaard. Drie feestmuzikanten, Mark Elbers, Danny Kanters en Johan Vlemmings die al op het dak stonden naast het Dafje, zetten daarna hun nieuwe carnavalskraker “Ik zet een Daffie op mijn dak” in.

http://

Daarna werden de aanwezigen uitgenodigd om in Vonderhof onder het genot van een glaasje “champagne” en een lekker hapje nog even door te feesten. Daar kon men ook de expositie “Daf in de jaren zestig” in De Salon bewonderen: grote foto’s van bewoners die vroeger in een Dafje reden en daarbij herinneringen ophaalden. Het was er volle bak en heel gezellig!

Al met al was het een geslaagd evenement, mede dankzij het mooi weer!