Vonderkwartier – De leukste wijk van Eindhoven

– Wijkvereninging Vonderkwartier Eindhoven

Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie heeft als algemene doelstelling het verhogen van de betrokkenheid (en participatie) van wijkbewoners met elkaar, de  wijk en de wijkvereniging door middel van het stimuleren en faciliteren van de onderlinge communicatie.

Ook stelt de werkgroep zich ten doel om bewoners digitaal, en op papier huis-aan-huis (en in een enkel geval in een selectie van straten), te informeren over zaken aangaande de wijk. De informatie kan vanuit de buurt komen, maar ook vanuit de gemeente Eindhoven of van een andere organisatie.

JA-JA-NEE sticker

De werkgroep bestaat momenteel uit 7 personen:

Willy de Jong (Voorzitter)
Frank Harmsen (Vonderbeeld)
Ivo Verschuuren (Website)
Mariska van Aartsen (Vondermail)
José van Brussel (Verhalen uit de wijk)
Karin van Leeuwen (Verhalen uit de wijk)
Ray Rooijakkers (Pleinactiviteiten en Communicatiehuisstijl)

Jaardoelen 2016:

  1. Duidelijke huisstijl ontwikkelen en implementeren,  voor gedrukte en on-line communicatie vormen (Website, Facebook, Twitter, Vondermail)
  2. Zorgen dat de diverse publicatie media ;Website, Facebook pagina en Twitter actueel blijven en blijven ‘draaien’,
  3. Stimuleren van buurtgenoten (werkgroepen) om zelf (meer) informatie te ‘posten’ op de diverse media. Concreet zal gekeken worden hoe we meer ‘verslaggevers’ kunnen werven voor de diverse activiteiten en wetenswaardigheden in het Vonderkwartier.
  4. Formuleren van richtlijnen hoe we met commerciële verzoeken moeten omgaan op website, flyers en Vondermail.
  5. Vormgeven en organiseren van het proces van een meer inhoudelijke nieuwsbrief die regelmatiger verschijnt.

 

Middelen die de werkgroep daarvoor inzet zijn op de eerste plaats de website en de Vondermail en daarnaast flyers en, zoals onlangs voor het eerst is gebeurd: een geprinte krant. De insteek is om dat jaarlijks 1x te doen. In de nabije toekomst wil de werkgroep ook de Vondermail in geprinte versie bezorgen bij mensen die daarvoor belangstelling hebben geuit; Vonderhof hoort daarbij. Voor de digitale nieuwsbrief Vondermail grijpen we elke gelegenheid aan om nieuwe ‘abonnees’ te werven. Abonnement is gratis! De Vondermail verschijnt circa 10 keer per jaar, met een onregelmatige frequentie.

 

Juichen

De behoefte bestaat binnen de werkgroep om niet alleen evenementen aan te kondigen en er verslag van uit te brengen, maar ook om een nieuwsbrief uit te brengen. In de nieuwsbrief zouden zaken als een column, de uitdieping van een thema (bijvoorbeeld: ‘Kijkje bij de buurtbewoners in huis’, ‘Wie zijn de figuren naar wie onze straten zijn genoemd’) en mogelijk artikeltjes/reportages over de wijk of over bijzondere en minder bijzondere personen in de wijk een plek kunnen krijgen. Voor een aantal van deze onderdelen is het nodig om extra mensen bij de werkgroep te gaan betrekken, zodat continuiteit kan worden geleverd.

In de nieuwsbrief is theoretisch ruimte voor advertenties; we moeten nader bekijken in welke vorm dat gebeurt.