Vonderkwartier – De leukste wijk van Eindhoven

– Wijkvereninging Vonderkwartier Eindhoven

Werkgroep Openbare Ruimte

We zijn nadrukkelijk een werkgroep van concrete projecten met voor ons en de wijkbewoners zichtbare resultaten.

Werkgroep Kwaliteit Openbare Ruimte heeft zich ten doel gesteld om buiten een oogje in het zeil te houden. Kapotte lichtmasten, het plein dat schade heeft opgelopen, groen dat er miserabel bijstaat, … wij proberen het tijdig te signaleren en door te geven aan de gemeente.

Maar laat het ons niet alleen doen! U wordt door de gemeente opgeroepen schade aan bestrating, meubilair e.d. te melden via telefoonnummer 14040 of via de gratis BuitenBeter App. De gemeente geeft de melding dan door aan de aannemer. Dat kan even duren, maar onze ervaring is dat het over het algemeen goed werkt. Doet u mee?

Geveltuintjes

Geveltuintjes: Op een aantal plekken zijn in 2013 geveltuintjes aangelegd in de wijk. Inmiddels zijn er een heel aantal tuintjes prachtig aangeplant en uitgegroeid tot mooie minituintjes. Een echte verrijking van de straat. Het project geveltuintjes heeft momenteel geen vervolg gekregen vanuit de wijkvereniging maar mocht u zelf van plan zijn een geveltuintje aan te leggen kunt u altijd contact opnemen met de werkgroep kwaliteit openbare orde (KOR). Op de site van de gemeente Eindhoven staat ook de nodige informatie mbt regelgeving rondom geveltuintjes.

Klik hier voor een korte update van deze actie en hier voor een opinie bijdrage over geveltuintjes en stadsnatuur van buurtbewoner Matt Dings op HP/DE SITE.

Boomspiegels

In 2014 hebben we de eerste Vonderse Zaadterdag gehouden. Deze dag viel samen met de 3 maandelijkse klusdag op het Lodewijk Napoleonplein. Op inschrijving en konden op deze dag zaadjes en plantjes worden afgehaald om de kale boomspiegels in de wijk mee aan te planten. Weer een onbenut stukje grond dat zich uitstekend leent voor het vergroenen van de wijk. Om er voor te zorgen dat de zaadjes en plantjes niet omver worden geschoffeld door de aannemer die het groenonderhoud doet in de wijk werden er op deze dag ook paaltjes uitgedeeld waarmee je kan aangeven dat de boomspiegel in onderhoud is door omwonenden. Inmiddels zijn er al zo’n 50 paaltjes uitgedeeld! Het beplanten van de boomspiegels juichen we nog steeds toe, is de boomspiegel voor jouw deur nog niet aangeplant wacht dan niet langer en maak er een mooi tuintje van!

Onderhoud Plein

Ongeveer eens in de 3 maanden wordt er een onderhoudsdag georganiseerd op en rond het Lodewijk Napoleonplein. Deze dagen vallen regelmatig samen met andere activiteiten zoals burendag en actiedagen van ‘supporter van schoon’. Op zo’n onderhoudsdag werken een aantal mensen van de werkgroep kwaliteit openbare orde samen met andere buurtbewoners op en rond het plein. Onkruid wieden, kale gedeelten van het plein aanplanten, snoeien, afval ruimen enz. Ook wordt er natuurlijk gezellig een kop koffie gedronken zodat er leuke contacten met buurtgenoten ontstaan. De eerstvolgende klusdag staat gepland op 28 september. Deze dag valt in het weekend dat ook de landelijke burendag wordt georganiseerd. Mocht je zelf of samen met een aantal buurtgenoten ook op andere plekken in de wijk aan de slag willen gaan juichen we dat zeer zeker toe. Het plein is het centrale punt in de wijk waar onderhoudsactiviteiten worden gestart maar we hopen dat deze activieiten zich ook gaan verspreiden naar andere plekken in de wijk.

Opknappen muren

Een aantal muren in de wijk nodigen uit tot het plaatsen van graffiti. Deze graffiti kan keer op keer verwijderd worden maar de werkgroep kwaliteit openbare orde heeft geprobeerd een structurele oplossing te vinden voor deze muren. Door ze te laten begroeien voorkom je dat er graffiti geplaatst kan worden en krijgen ze een aantrekkelijkere aanblik. We zijn gestart met het beplanten van de muur rondom het parkeerterrein van de flat op de hoek van de Hagenkampweg Noord en de Anna Paulownastraat. Mochten er initiatieven zijn van buurtbewoners om andere plekken in de wijk op deze manier te verfraaien kunt u contact opnemen met de werkgroep kwaliteit openbare orde (KOR).

BuitenBeter App

Zwerfafval, vuilniszakken naast de ondergrondse containers, verzakte bestrating, kapotte straatverlichting of omver gereden paaltjes. Het zijn een aantal voorbeelden van een rommelig straatbeeld, ze worden vaak als storend ervaren en maken een buurt onprettig om in te vertoeven. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ze snel worden verholpen. U kunt rechtstreeks bellen met de gemeente Eindhoven op telefoonnumer 14040 om dergelijke zaken door te geven. Een andere manier is het gebruik van de ‘Buiten beter app’ voor uw smartphone. Deze app werkt zeer eenvoudig, u maakt een foto van het probleem, selecteert uit een lijst de categorie waar het probleem onder valt en schrijft eventueel een opmerking. De melding gaat rechtstreeks naar de gemeente Eindhoven waarna het zo snel mogelijk wordt opgelost. De ervaring is dat dit vaak op zeer korte termijn gebeurt. Hoe meer mensen de app gebruiken of melding doen op 14040 hoe sneller en hoe netter en leefbaarder we onze wijk kunnen houden.

Welstandstoezicht

Blijft welstandstoezicht bestaan voor Vonderkwartier?

Het toezicht op de welstand gaat in Eindhoven op de schop. Omdat wij vinden dat we in een karakteristieke 30-jaren wijk wonen en dat graag zo willen houden volgt het bestuur van de wijkvereniging Vonderkwartier de besluitvorming hieromtrent nauwgezet en maakt daar waar nodig gebruik van inspraak. Over het hoe en wat … lees meer

Zonnepanelen

Zonnepanelen doen hun intrede in de woonomgeving. De eerste panelen zijn al geplaatst en hebben de nodige discussie opgeleverd in de omgeving over wat mooi is en niet mooi. De wetgeving is duidelijk: iedereen mag zonnepanelen op zijn dak plaatsen onder bepaalde voorwaarden.  Aanvullend hierop heeft de wijkvereniging een richtlijn samengesteld hoe zonnepanelen te plaatsen. Op deze wijze hopen we het uniforme straatbeeld van onze mooie wijk zoveel mogelijk te kunnen behouden.  Klik op de volgende link voor de richtlijn