Vonderkwartier – De leukste wijk van Eindhoven

– Wijkvereninging Vonderkwartier Eindhoven

Vergaderingen

Wijkbijeenkomst 55+ ers op maandag 13 maart

Wijkbijeenkomst 55+ ers op maandag 13 maart, 19.30 – 21.30 uur In de grote vergaderzaal van Vonderhof. De meeste 55+ ers wonen graag in de wijk. Maar waaraan moeten de wijk en de werkgroep senioren aandacht besteden zodat u met plezier in de wijk kunt blijven wonen? Ter inspiratie komt Ad Pijnenborg, initiatiefnemer van activiteiten […]

Wijkbijeenkomst 2017

Op donderdag 26 januari was de jaarlijkse wijkbijeenkomst  goed bezocht met circa 90 mensen. De voorzitter opende de vergadering met een overzicht van alle vrijwilligers. Dat zijn er een heleboel. We hebben een hele actieve wijkvereniging waar van alles en nog wat wordt georganiseerd. Toch missen we nog mensen en met name voor het bestuur. […]

Energieopwekking in het Vonderkwartier

Kom ook naar de bijeenkomst Energieopwekking in het Vonderkwartier, vanaf 19.30 uur 18 november 2015 in Zalencentrum de Ambassadeur, Lodewijk Napoleonplein 21, 5616BA Eindhoven Het is de visie van het buurtteam (de werkgroep Energie van Wijkvereniging Vonderkwartier) om het Vonderkwartier energieneutraal te maken. Hiervoor moet er binnen de wijk ook energie opgewekt worden. Duurzame technologieën […]

Eervolle onderscheiding uitgereikt

Leo van den Hout – onderscheiden Vanwege de bijzondere verdiensten van Leo van den Hout heeft Zijne Majesteit de Koning hem de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau toegekend. Sinds Leo in 1979 in het Vonderkwartier kwam wonen is hij actief bij de wijkvereniging. Hij was niet alleen jarenlang een uitstekend secretaris van wijkvereniging Vonderkwartier, hij speelde ook een […]

Bestuursvergadering 9 januari 2013

Verslag vergadering bestuur Wijkvereniging Vonderkwartier 9 januari 2013 Aanwezig: Nicole, Astrid, Ad, Tom, Jeroen, Nicole, Freek (notulen) Afwezig: Leo (m.k., vakantie), Arjan Onderwerp: voorbereiding jaarvergadering 1 Opening  Geen opmerkingen op de agenda. Arjan heeft aangegeven niet meer te komen. Tom zal contact met hem opnemen over het afscheid. 2 Jaarvergadering 2013 Locatie:  Beoogde locatie: Ambassadeur. […]

Bestuursvergadering 11 dec 2012

Aanwezig:, Tom Castenmiller, Leo van Hout, Jeroen Klomp, Nicole Papen, Freek Rurup. Afwezig: Arjan Ooms, Ad van Oostrum  1. Opening De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat Arjan ziek is wegens drukke werkzaamheden verhinderd is en dat Ad ziek is. Hij heeft een gesprek gehad met Astrid Gansewinkel (Anna van Engelandstraat), die bereid […]

Previous Posts